Obserwatorium Transformacji Energetycznej (OTE) jako narzędzie wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce

Autor

  • Łukasz Lach AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Malwina Mus-Frosik AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Sławomir Kopeć AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Katarzyna Faryj AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2023.9.25

Słowa kluczowe:

Obserwatorium Transformacji Energetycznej, transformacja energetyczna, TE, polityka energetyczna, technologie energetyczne

Abstrakt

Transformacja energetyczna to globalny trend, który oprócz niezaprzeczalnych korzyści przynosi również wyzwania, takie jak zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i redukcja ubóstwa energetycznego, realizacja celów klimatycznych czy konieczność odpowiadania na potrzeby zmieniającej się gospodarki. Szczególny wpływ na przebieg tego procesu w Polsce wywarły dodatkowo pandemia COVID-19 oraz agresja zbrojna Rosji na Ukrainę. Zarządzanie transformacją energetyczną leży w kompetencjach instytucji decyzyjnych, które dysponują adekwatnymi instrumentami politycznymi. Szybkie podejmowanie optymalnych decyzji w obszarze energetyki wymaga jednak wsparcia w postaci precyzyjnego aparatu analitycznego oraz wiarygodnych i aktualnych danych. Na opisane potrzeby odpowiada propozycja utworzenia Obserwatorium Transformacji Energetycznej – narzędzia wyposażonego w zaawansowany naukowy aparat badawczy i odpowiednie repozytorium danych. Artykuł przedstawia projekt powstały w celu realizacji tego przedsięwzięcia, który otrzymał finansowanie w ramach konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Bibliografia

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

Kopeć S., Lach Ł. (2021a), Jak mierzyć postępy transformacji energetycznej?, „Energetyka Rozproszona” 5–6: 133–148.

Kopeć S., Lach Ł. (2021b), Wpływ programu Mój Prąd na polską gospodarkę – Zatrudnienie, produkcja i wartość dodana generowane w kolejnych edycjach programu, „Analizy AGH” 1/2021, https:// www.er.agh.edu.pl/media/filer_public/62/0f/620f5896-c458-496c-b8c5-965792ad60b9/agh_komunikat_1_2021_ wplyw_programu_moj_prad.pdf [dostęp: 30.05.2023].

Kopeć S., Lach Ł., Adamska B., Wrocławski M., Szczeciński P. (2022a), Wpływ rozbudowy infrastruktury magazynów energii na rozwój gospodarczy w Polsce – prognoza do 2040 r., „Analizy AGH” 2/2022, https://psme.org.pl/wp-content/ uploads/2022/05/RAPORT_komunikat-2_2022.pdf [dostęp: 30.05.2023].

Kopeć S., Lach Ł., Gryszczuk A., Spirydowicz A., Szustkowski R.J. (2022b), Wpływ rozbudowy infrastruktury fotowoltaicznej na rozwój gospodarczy w Polsce – prognoza do 2040 r., „Analizy AGH” 1/2022, https://www.energetyka-rozproszona.pl/media/ckeditor/2022/11/10/agh-komunkat-1_2022_v6_ok-1_ Ri1GONu.pdf [dostęp: 30.05.2023].

Światowa Rada Energetyczna (2021), World Energy Trilemma Index, https://www.worldenergy.org/assets/downloads/WE_Trilemma_Index_2021.pdf [dostęp: 30.05.2023].

Światowe Forum Ekonomiczne (2020), Energy Transition Index 2020: From crisis to rebound, https://www.weforum.org/reports/fostering-effective-energy-transition-2020 [dostęp: 30.05.2023].

Downloads

Opublikowane

2023-08-02

Jak cytować

Lach, Łukasz, Mus-Frosik, M., Kopeć, S., & Faryj, K. (2023). Obserwatorium Transformacji Energetycznej (OTE) jako narzędzie wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. Energetyka Rozproszona, (9), 25–33. https://doi.org/10.7494/er.2023.9.25

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>