Energetyka rozproszona jako element uniezależniania Polski od zewnętrznych wstrząsów

Autor

  • Michał Kurtyka COP24

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2022.8.41

Słowa kluczowe:

energetyka rozproszona, energia, innowacje, strategia energetyczna, dywersyfikacja energetyczna, odporność systemu energetycznego

Abstrakt

Po agresji Rosji na Ukrainę rozwój energetyki rozproszonej powinien nabrać przyspieszenia. To najszybszy sposób na zbudowanie nowych mocy wytwórczych, które pozwolą ograniczyć zależność Polski od importowanych węglowodorów, a także szansa na zaangażowanie kapitału prywatnego, a docelowo również na zwiększenie odporności kraju na zewnętrzne wstrząsy. Artykuł zawiera postulat osadzenia rozwoju energetyki rozproszonej na czterech fundamentach, którymi są: rozwój regulacji, modernizacja i dostosowanie infrastruktury, inwestycje w postęp technologiczny oraz edukacja i wymiana doświadczeń. Energetyka rozproszona zasługuje na przyjęcie kompleksowej strategii rozwoju (jej propozycja została opracowana w ramach projektu Gospostrateg na potrzeby Ministerstwa Klimatu i Środowiska), a także na zmianę definicji. W artykule przedstawiono propozycję, by definiować ją w odniesieniu do kryteriów mniej technicznych niż ma to miejsce obecnie, a bardziej odzwierciedlić cel istnienia, na przykład dążenie do samobilansowania.

Bibliografia

Agencja Rynku Energii (ARE) (2022), Wynikowe informacje statystyczne (za rok 2021 i 2022), https://www.are.waw.pl/ badania-statystyczne/wynikowe-informacje-statystyczne#informacja-statystyczna-o-energii-elektrycznej [dostęp: 10.10.2022].

Gramwzielone.pl (2022), Polska ma najwięcej instalatorów fotowoltaiki w Europie, https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/ 108994/polska-ma-najwiecej-instalatorow-fotowoltaiki-w-europie [dostęp: 10.10.2022].

Komisja Europejska (2022), REPowerEU: przystępna cenowo, bezpieczna i zrównoważona energia dla Europy, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_ pl [dostęp: 10.10.2022].

Kopeć S., Lach Ł., Spirydowicz A. (2022), Wpływ rozbudowy infrastruktury fotowoltaicznej na rozwój gospodarczy w Polsce – prognoza do 2040 r., „Energetyka Rozproszona” 7: 29–53.

Mazur M. (2022), 2022 rokiem przełomu na rynku e-mobility w Polsce? Wiele na to wskazuje, teraz-środowisko.pl, https://www. teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/-Elektromobilnosc-w-Polsce-Maciej-Mazur-PSPA-tluste-lata-nadchodza-11451.html [dostęp: 10.10.2022].

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) (2021), „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” przyjęta przez Radę Ministrów, https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-przyjeta-przez-rade-ministrow [dostęp: 10.10.2022].

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) (2022), Założenia do aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 r. z marca 2022 r., https://www.gov.pl/web/klimat/zalozenia-do-aktualizacji-polityki-energetycznej-polski-do-2040-r [dostęp: 10.10.2022].

Program Czyste Powietrze (2022), https://czystepowietrze.gov.pl/ [dostęp: 10.10.2022].

Sawicki B. (2022), Polska fotowoltaika bryluje w Europie. Wyprzedzają nas tylko Niemcy, Energia.rp.pl, https://energia.rp.pl/oze/ art36373201-polska-fotowoltaika-bryluje-w-europiewyprzedzaja-nas-tylko-niemcy [dostęp: 10.10.2022].

Downloads

Opublikowane

2022-12-14

Jak cytować

Kurtyka, M. (2022). Energetyka rozproszona jako element uniezależniania Polski od zewnętrznych wstrząsów. Energetyka Rozproszona, (8), 41–47. https://doi.org/10.7494/er.2022.8.41