Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Instrukcje dla autorów

Wszystkie nadesłane teksty powinny być sformatowane zgodnie z ogólnymi wytycznymi redakcyjnymi. Instrukcje dla autorów znajdują się TUTAJ.

Proces recenzyjny

W procesie recenzyjnym przyjmujemy zasadę podwójnie ślepej recenzji („double-blind review proces”), co oznacza, że autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości – nie umieszczają swoich nazwisk w pliku ze zgłoszonym artykułem ani w formularzu recenzenckim. Ze szczegółowymi informacjami na temat procesu recenzyjnego zapoznać można się TUTAJ.

Etyka wydawnicza

Redakcja czasopisma „Energetyka Rozproszona” stosuje zasady etyczne obowiązujące publikacje naukowe zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Wydawniczej (COPE). Zachęcamy wszystkich autorów, recenzentów i osoby współpracujące z nami w jakimkolwiek innym charakterze o zapoznanie się z zaleceniami Komitetu i sumienne ich stosowanie. Szczegółowe informacje na temat naszej etyki wydawniczej dostępne są TUTAJ.

Czasopismo nie pobiera opłat od autorów.

Artykuły

W tym dziale redakcja czasopisma przyjmuje artykuły naukowe. Czasopismo publikuje różne rodzaje tekstów dotyczących technicznych, ekonomicznych, społecznych i legislacyjnych aspektów rozwijania lokalnych inicjatyw energetycznych.

Nadsyłane teksty mogą przyjąć w szczególności formę:

  • artykułu naukowego,
  • artykułu przeglądowego,
  • raportu,
  • krótkiego komunikatu,
  • informacji technicznej,
  • studiów przypadku.

Redakcja może rozważyć skierowanie do publikacji tekstów innego rodzaju, jeśli ich zawartość będzie odpowiadała linii programowej czasopisma oraz tematyce konkretnego zeszytu. W takim przypadku prosimy o kontakt z Redakcją, wraz z krótkim uzasadnieniem. Należy pamiętać, że takie teksty również powinny być sformatowane zgodnie z ogólnymi wytycznymi redakcyjnymi.

Zgłoś artykuł tutaj.

Polityka prywatności

Wszelkie dane, w tym dane personalne i adresy e-mail, wprowadzone na tej stronie będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych bezpośrednio z procesem recenzji i innymi procesami wydawniczymi, w tym korektą i składem tekstu. Nie będą one wykorzystywane w żadnym innym celu, ani udostępniane innym podmiotom.

Użytkownik rejestrując się na stronie wyraża zgodę na wykorzystywanie wprowadzonych danych w określonym wyżej zakresie.