Nr 8 (2022): Energetyka Rozproszona

					Pokaż  Nr 8 (2022): Energetyka Rozproszona

Zapraszamy do lektury ósmego numeru czasopisma „Energetyka Rozproszona”, którego tematem przewodnim jest opracowana w ramach projektu KlastER Strategia rozwoju energetyki rozpro­szonej w Polsce do 2040 roku. Dokument zawiera propozycje niezbęd­nych działań wzmacniających rozwój energetyki rozpro­szonej i koresponduje z dokumentami rządowymi wyznaczającymi ramy transformacji energetycznej w Polsce. Artykuły zebrane w części pierwszej zeszytu odnoszą się bezpośrednio do prac nad Strategią… i analizują zawarte w niej treści dotyczące poszczególnych obszarów: ekonomicznego, społecznego, techniczno-technologicznego i legislacyjnego.

Ponadto Michał Kurtyka snuje wizję wykorzystania energetyki rozproszonej jako środka zaradczego na kryzys energetyczny, Ewa Adamiec i Elżbieta Jarosz-Krzemińska wskazują na korzyści środowiskowe i zdrowotne wyni­kające z oszczędzania energii oraz zastosowania rozproszonych źródeł ener­gii, zaś Ar­kadiusz Marat przedstawia studium przypadku dotyczące użycia instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii do inteligentnego zarządzania energią w Grupie Technologicznej Automatic System Engineering. Na zakończenie zamieszczamy zapis przemówienia prof. Jana Pop­czyka wygłoszonego podczas uroczystości wręczania nagrody Kreator Nowej Energetyki w trakcie IV Forum Energetyki Rozproszonej.

Jesteśmy przekonani, że numer, który oddajemy w Państwa ręce, nie tylko wzbogaci wiedzę dotyczącą samej energetyki rozproszonej, ale również pozwoli zorientować się w działalności środowiska zorganizowanego wokół tego zjawiska.

Życzymy ciekawej lektury!

Opublikowane: 2022-12-09