Strategia rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku – obszar techniczno-technologiczny

Autor

  • Zbigniew Hanzelka AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Waldemar Skomudek TAURON Dystrybucja S.A., AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2022.8.31-39

Słowa kluczowe:

rozproszone zasoby energetyczne, sieci typu smart, strategia

Abstrakt

Moc i liczba rozproszonych źródeł energii, które można przyłączyć do sieci dystrybucyjnej bez degradacji warunków jej eksploatacji, są ograniczone. Aby je zwiększyć, niezbędna jest modernizacja sieci i stosowanie różnorodnych rozwiązań technicznych platformy technologicznej smart grid. Istniejące w każdym kraju indywidualne uwarunkowania (słabe i mocne strony procesu transformacji) sprawiają, że różny jest zbiór działań potrzebnych do osiągnięcia sukcesu w rozwoju rozproszonych zasobów energetycznych (źródeł i magazynów) i różna powinna być kolejność ich realizacji. W artykule zwrócono uwagę na te aspekty polskiego procesu transformacji energetycznej, które pozwolą wykorzystać szanse na osiągnięcie sukcesu przy jednoczesnym redukowaniu w największym stopniu skutków istniejących zagrożeń.

Bibliografia

Hanzelka Z., Głowacki F., Koseda H., Piątek K., Wrocławski M. (2021), II Krajowy Raport Benchmarkingowy nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, https://www.agh.edu.pl/ projekt-klaster/krajowy-raport-benchmarkingowy/ [dostęp: 29.10.2022].

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348).

Downloads

Opublikowane

2022-12-09

Jak cytować

Hanzelka, Z., & Skomudek, W. (2022). Strategia rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku – obszar techniczno-technologiczny. Energetyka Rozproszona, (8), 31–39. https://doi.org/10.7494/er.2022.8.31-39