Korzyści środowiskowe i zdrowotne jako efekt realizacji polityki klimatycznej i rozwoju energetyki rozproszonej

Autor

  • Ewa Adamiec
  • Elżbieta Jarosz-Krzemińska

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2022.8.61

Słowa kluczowe:

jakość środowiska, zewnętrzne koszty środowiskowe, transformacja energetyczna, zdrowie człowieka

Abstrakt

Zanieczyszczenie powietrza uważane jest za znaczący czynnik ryzyka środowiskowego odpowiedzialny za przedwczesne zgony na całym świecie. Szacuje się, że każdego roku w Europie występuje ich około 400 tys. i są one związane z chorobami układu oddechowego, a także chorobami nowotworowymi, w szczególności z rakiem płuc. Zanieczyszczenie atmosfery przyczynia się do stanów zapalnych, a po długotrwałym oddziaływaniu powoduje uszkodzenia DNA. Ostatnie badania potwierdziły również, że pojawiające się symptomy depresji, chorób Parkinsona i Alzheimera są związane z zanieczyszczeniem powietrza. Stale pogarszająca się jakość powietrza przy równoczesnym występowaniu wysokich temperatur związanych ze zmianami klimatycznymi znacznie zwiększa częstotliwość zaostrzających się objawów chorobowych, hospitalizacji i zgonów. Rozwiązanie problemu jakości powietrza i pogłębiających się zmian klimatycznych jest obecnie jednym z priorytetowych celów polityki Unii Europejskiej. Jej działania skupiają się na redukcji emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych, wprowadzaniu rozproszonych źródeł energii oraz oszczędności energii. Odnawialne źródła energii stały się narzędziem służącym ochronie środowiska. Skutki środowiskowe można przełożyć bezpośrednio na korzyści finansowe, w rozumieniu zysków z uniknięcia kosztów zdrowotnych spowodowanych złą jakością środowiska. Należy również zauważyć korzyści społeczno-ekonomiczne związane z nowymi lokalnymi miejscami pracy, które tworzy m.in. energetyka rozproszona.

Bibliografia

Adamkiewicz Ł. (2020), Koszty zdrowotne niskiej emisji w Polsce, Ze-spół Roboczy ds. Wpływu Zanieczyszczeń Powietrza na Zdro-wie przy Ministerstwie Zdrowia, Warszawa.Bar-Or D.,

Bar-Or R., Rael L.T., Brody E.N. (2015), Oxidative Stress in Severe Acute Illness, „Redox Biology” 4: 340–345.

Barnett A.G., Williams G.M., Schwartz J., Neller A.H., Best T.L., Pe-troeschevsky A.L., Simpson R.W. (2012), Air Pollution and Child Respiratory Health: A Case-crossover Study in Australia and New Zealand, „American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine” 171 (11): 1272–1278.

Basu R. (2009), High Ambient Temperature and Mortality: A Review of Epidemiologic Studies from 2001 to 2008, „Environmental Health” 8: 40.

de Bont J., Jaganathan S., Dahlquist M., Persson Å., Stafoggia M., Ljungman P. (2022), Ambient Air Pollution and Cardiovascular Diseases: An Umbrella Review of Systematic Reviews and Meta--analyses, „Journal of Internal Medicine” 291: 779–800.

Bowatte G., Lodge C.J., Lowe A.J., Erbas B., Perret J., Abram-son M.J., Matheson M., Dharmage S.C. (2015), The Influence of Child hood Traffic-related Air Pollution Exposure on Asthma, Al-lergy and Sensitization: A Systematic Review and a Meta-analysis of Birth Cohort Studies, „Allergy” 70: 245–256.

Chen C.-H., Chan C.-C., Chen B.-Y., Cheng T.-J., Guo Y.-L. (2015), Effects of Particulate Air Pollution and Ozone on Lung Function in Non-asthmatic Children,„Environmental Research” 137: 40–48.

Chen C.-H., Chih D.-W., Chiang H.-C., Chu D., Lee K.-Y., Lin W.-Y., Yeh J.-I., Tsai K.-W., Guo Y.L. (2019), The Effects of Fine and Coarse Particulate Matter on Lung Function among the Elderly, „Scientific Reports” 9 (1): 14790.

Committee on Climate Change (2019), Net Zero: The UK’s Contribu-tion to Stopping Global Warming,Climate Change Committee, London.

Committee on Climate Change (2020), The Sixth Carbon Budget: The UK’s Path to Net Zero, Climate Change Committee, London.

Costa L.G., Cole T.B., Coburn J., Chang Y.-C., Dao K., Roque P. (2014), Neurotoxicants are in the Air: Convergence of Human, Animal, and in Vitro Studies on the Effects of Air Pollution on the Brain, „BioMed Research International” 8: 736385.

Forastiere F., Stafoggia M., Berti G., Bisanti L. et al. (2008), Parti-culate Matter and Daily Mortality: A Case-crossover Analysis of Individual Effect Modifiers, „Epidemiology” 19 (4): 571–580.

Fu Z., Liu Q., Liang J., Weng Z., Li W., Xu J., Zhang X., Xu C., Huang T., Gu A. (2022), Air Pollution, Genetic Factors and the Risk of Depression, „Science of the Total Environment” 850: 158001.

Gayle A.V., Quint J.K., Fuertes E.I. (2021), Understanding the Relation-ships between Environmental Factors and Exacerbations of COPD, „Expert Review of Respiratory Medicine” 15 (11): 39–50.

Hansel N.N., McCormack M.C., Kim V. (2016), The Effects of Air Pol-lution and Temperature on COPD,„Journal of Chronic Obstruc-tive Pulmonary Disease” 13 (3): 372–379.

Jędrak J., Konduracka E., Badyda A.J., Dąbrowiecki P. (2017), Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, https://polskialarmsmo-gowy.pl/files/artykuly/1346.pdf [dostęp: 7.10.2022].

Krzyżanowski M. (2016), Wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłami na układ krążenia i oddychania,„Lekarz Wojskowy” 1: 17–22.

Krzyżanowski M., Cohen A. (2008), Update of WHO Air Quality Guidelines,„Air Quality, Atmosphere & Health” 1: 7–13.

Lelieveld J., Klingmüller K., Pozzer A., Burnett R.T., Haines A., Rama-nathan V. (2019), Effects of Fossil Fuel and Total Anthropogenic Emission Removal on Public Health and Climate,„Proceedings of the National Academy of Sciences” 116 (15): 7192–7197.

MacIntyre E.A., Gehring U., Mölter A., Fuertes E., Klümper C. et al. (2014), Air Pollution and Respiratory Infections during Early Childhood: An Analysis of 10 European Birth Cohorts within the ESCAPE Project, „Environmental Health Perspectives” 122 (1): 107–113.

Markandya A., Wilkinson P. (2007), Electricity Generation and Health, „The Lancet” 370 (9591): 979–990.

Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W. (1972), The Limits to Growth. A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind, Universe Books, New York.

Mills I.C., Atkinson R.W., Anderson H.R., Maynard R.L., Strachan D.P. (2016), Distinguishing the Associations between Daily Mortality and Hospital Admissions and Nitrogen Dioxide from Those of Par-ticulate Matter: A Systematic Review and Meta-analysis, „BMJ Open” 6 (7): e010751.

Mills I.C., Atkinson R.W., Kang S., Walton H.A., Anderson H.R. (2015), Quantitative Systematic Review of the Associations between Short-term Exposure to Nitrogen Dioxide and Mortality and Hos-pital Admissions, „BMJ Open” 5 (5): e006946.

Obradovich N., Migliorini R., Paulus M.P., Rahwan I. (2018), Empir-ical Evidence of Mental Health Risks Posed by Climate Change, „Proceedings of the National Academy of Sciences of the Unit ed States of America” 115 (43): 10953–10958.

Raport HEAL (Health and Environment Alliance) (2013), Niepłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie, tłum. A. Dworakowska, https://www.env-health.org/IMG/pdf/nie-placony_rachunek_jak_energetyka_weglowa_niszczy_nasze_zdrowie_full_report_final.pdf [dostęp: 7.10.2022].

Raport IQAir (2020), World’s Most Polluted Cities (dane za rok 2020), https://www.iqair.com/world-most-polluted-cities [dostęp: 9.10.2022].

Ren C., Williams G.M., Morawska L., Mengersen K., Tong S. (2008), Ozone Modifies Associations between Temperature and Cardio-vascular Mortality: Analysis of the NMMAPS Data, „Occupatio-nal and Environmental Medicine” 65 (4): 255–260.

Shi L., Wu X., Yazdi M.D., Braun D., Awad Y.A., Wei Y., Liu P., Di Q., Wang Y., Schwartz J., Dominici F., Kioumourtzoglou M.-A., Zanobetti A. (2020), Long-term Effects of PM2.5 on Neurological Disorders in the American Medicare Population: A Longitudinal Cohort Study, „Lancet. Planetary Health” 4 (12): 557–565.

Stafoggia M., Forastiere F., Agostini D., Biggeri A., Bisanti L. et al. (2006), Vulnerability to Heat-related Mortality: A Multicity, Po-pulation-based, Case-crossover Analysis, „Epidemiology” 17 (3): 315–323.

Stafoggia M., Forastiere F., Agostini D., Caranci N., de’Donato F. et al. (2008), Factors Affecting In-hospital Heat-related Morta-lity: A Multi-city Case-crossover Analysis, „Journal of Epidemio-logy and Community Health” 62 (3): 209–215.

Stern N. (2007), The Economics of Climate Change. The Stern Review, Cambridge University Press, Cambridge.

Stern N. (2018), Public Economics as if Time Matters: Climate Change and the Dynamics of Policy,„Journal of Public Economics” 162: 4–117.

Stern N. (2022), A Time for Action Climat Change and a Time for Change in Economics, „The Economic Journal” 132 (644): 1259–1289.

Stern N., Stiglitz J., Taylor C. (2022), The Economics of Immense Risk, Urgent Action and Radical Change: Towards New Approaches to the Economics of Climate Change, „Journal of Economic Meth-odology” 29 (3): 181–216.

Wang L., Xie J., Hu Y., Tian Y. (2022), Air Pollution and Risk of Chronic Obstructed Pulmonary Disease: The Modifying Effect of Genetic Susceptibility and Lifestyle, „eBioMedicine” 79: 103994.

Watts N., Amann M., Arnell N., Ayeb-Karlsson S., Beagley J. (2021), The 2020 Report of the Lancet Countdown on Health and Cli-mate Change: Responding to Converging Crises,„Lancet” 397 (10269): 129–170.

Downloads

Opublikowane

2022-12-14

Jak cytować

Adamiec, E., & Jarosz-Krzemińska, E. (2022). Korzyści środowiskowe i zdrowotne jako efekt realizacji polityki klimatycznej i rozwoju energetyki rozproszonej. Energetyka Rozproszona, (8), 61–67. https://doi.org/10.7494/er.2022.8.61

Inne teksty tego samego autora