Korzyści środowiskowe i zdrowotne jako efekt realizacji polityki klimatycznej i rozwoju energetyki rozproszonej

Autor

  • Ewa Adamiec
  • Elżbieta Jarosz-Krzemińska

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2022.8.61

Słowa kluczowe:

jakość środowiska, zewnętrzne koszty środowiskowe, transformacja energetyczna, zdrowie człowieka

Abstrakt

Zanieczyszczenie powietrza uważane jest za znaczący czynnik ryzyka środowiskowego odpowiedzialny za przedwczesne zgony na całym świecie. Szacuje się, że każdego roku w Europie występuje ich około 400 tys. i są one związane z chorobami układu oddechowego, a także chorobami nowotworowymi, w szczególności z rakiem płuc. Zanieczyszczenie atmosfery przyczynia się do stanów zapalnych, a po długotrwałym oddziaływaniu powoduje uszkodzenia DNA. Ostatnie badania potwierdziły również, że pojawiające się symptomy depresji, chorób Parkinsona i Alzheimera są związane z zanieczyszczeniem powietrza. Stale pogarszająca się jakość powietrza przy równoczesnym występowaniu wysokich temperatur związanych ze zmianami klimatycznymi znacznie zwiększa częstotliwość zaostrzających się objawów chorobowych, hospitalizacji i zgonów. Rozwiązanie problemu jakości powietrza i pogłębiających się zmian klimatycznych jest obecnie jednym z priorytetowych celów polityki Unii Europejskiej. Jej działania skupiają się na redukcji emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych, wprowadzaniu rozproszonych źródeł energii oraz oszczędności energii. Odnawialne źródła energii stały się narzędziem służącym ochronie środowiska. Skutki środowiskowe można przełożyć bezpośrednio na korzyści finansowe, w rozumieniu zysków z uniknięcia kosztów zdrowotnych spowodowanych złą jakością środowiska. Należy również zauważyć korzyści społeczno-ekonomiczne związane z nowymi lokalnymi miejscami pracy, które tworzy m.in. energetyka rozproszona.

Bibliografia

Adamkiewicz Ł. (2020), Koszty zdrowotne niskiej emisji w Polsce, Zespół Roboczy ds. Wpływu Zanieczyszczeń Powietrza na Zdrowie przy Ministerstwie Zdrowia, Warszawa. Bar-Or D., Bar-Or R., Rael L.T., Brody E.N. (2015), Oxidative Stress in Severe Acute Illness, „Redox Biology” 4: 340–345.

Barnett A.G., Williams G.M., Schwartz J., Neller A.H., Best T.L., Petroeschevsky A.L., Simpson R.W. (2012), Air Pollution and Child Respiratory Health: A Case-crossover Study in Australia and New Zealand, „American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine” 171 (11): 1272–1278.

Basu R. (2009), High Ambient Temperature and Mortality: A Review of Epidemiologic Studies from 2001 to 2008, „Environmental Health” 8: 40.

de Bont J., Jaganathan S., Dahlquist M., Persson Å., Stafoggia M., Ljungman P. (2022), Ambient Air Pollution and Cardiovascular Diseases: An Umbrella Review of Systematic Reviews and Meta-analyses, „Journal of Internal Medicine” 291: 779–800.

Bowatte G., Lodge C.J., Lowe A.J., Erbas B., Perret J., Abramson M.J., Matheson M., Dharmage S.C. (2015), The Influence of Childhood Traffic-related Air Pollution Exposure on Asthma, Allergy and Sensitization: A Systematic Review and a Meta-analysis of Birth Cohort Studies, „Allergy” 70: 245–256.

Chen C.-H., Chan C.-C., Chen B.-Y., Cheng T.-J., Guo Y.-L. (2015), Effects of Particulate Air Pollution and Ozone on Lung Function in Non-asthmatic Children, „Environmental Research” 137: 40–48.

Chen C.-H., Chih D.-W., Chiang H.-C., Chu D., Lee K.-Y., Lin W.-Y., Yeh J.-I., Tsai K.-W., Guo Y.L. (2019), The Effects of Fine and Coarse Particulate Matter on Lung Function among the Elderly, „Scientific Reports” 9 (1): 14790.

Committee on Climate Change (2019), Net Zero: The UK’s Contribution to Stopping Global Warming, Climate Change Committee, London.

Committee on Climate Change (2020), The Sixth Carbon Budget: The UK’s Path to Net Zero, Climate Change Committee, London.

Costa L.G., Cole T.B., Coburn J., Chang Y.-C., Dao K., Roque P. (2014), Neurotoxicants are in the Air: Convergence of Human, Animal, and in Vitro Studies on the Effects of Air Pollution on the Brain, „BioMed Research International” 8: 736385.

Forastiere F., Stafoggia M., Berti G., Bisanti L. et al. (2008), Particulate Matter and Daily Mortality: A Case-crossover Analysis of Individual Effect Modifiers, „Epidemiology” 19 (4): 571–580.

Fu Z., Liu Q., Liang J., Weng Z., Li W., Xu J., Zhang X., Xu C., Huang T., Gu A. (2022), Air Pollution, Genetic Factors and the Risk of Depression, „Science of the Total Environment” 850: 158001.

Gayle A.V., Quint J.K., Fuertes E.I. (2021), Understanding the Relationships between Environmental Factors and Exacerbations of COPD, „Expert Review of Respiratory Medicine” 15 (11): 39–50.

Hansel N.N., McCormack M.C., Kim V. (2016), The Effects of Air Pollution and Temperature on COPD, „Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease” 13 (3): 372–379.

Jędrak J., Konduracka E., Badyda A.J., Dąbrowiecki P. (2017), Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, https://polskialarmsmogowy.pl/files/artykuly/1346.pdf [dostęp: 7.10.2022].

Downloads

Opublikowane

2022-12-14

Jak cytować

Adamiec, E., & Jarosz-Krzemińska, E. (2022). Korzyści środowiskowe i zdrowotne jako efekt realizacji polityki klimatycznej i rozwoju energetyki rozproszonej. Energetyka Rozproszona, (8), 61–67. https://doi.org/10.7494/er.2022.8.61