Strategia energetyki rozproszonej – ścieżka do finalnego dokumentu

Autor

  • Curkowski Andrzej Ministerstwo Rozwoju i Technologii Departament Gospodarki Niskoemisyjnej Wydział Energetyki Prosumenckiej i Rozproszonej
  • Jaczewski Marcin Ministerstwo Rozwoju i Technologii Departament Gospodarki Niskoemisyjnej Wydział Energetyki Prosumenckiej i Rozproszonej
  • Kaźmierski Andrzej Ministerstwo Rozwoju i Technologii Departament Gospodarki Niskoemisyjnej

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2022.8.7

Słowa kluczowe:

energetyka rozproszona, rozproszone źródła energii, odnawialne źródła energii, polityka energetyczna, klastry energii

Abstrakt

Strategia energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku (SER 2040) jest dokumentem tworzonym w ramach oddolnej inicjatywy wynikającej z celów projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)” i nawiązuje do założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040). Przygotowany w okresie 2021–2022 dokument proponuje niezbędne w obszarze energetyki rozproszonej (ER) działania, które wspierają realizację PEP 2040 i wyznaczają ramy transformacji energetycznej w Polsce, jednocześnie uwzględniając najnowsze trendy i wydarzenia, które nastąpiły od momentu przyjęcia PEP 2040. Kluczowym elementem i punktem zwrotnym w procesie prac nad Strategią… było opracowanie analizy SWOT dla ER w obszarach ekonomiczno-finansowym, legislacyjno-regulacyjnym, społeczno-kulturowym i techniczno-technologicznym. Prace przeprowadzono pod nadzorem koordynatorów zespołów roboczych Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej (SKER). Na podstawie efektów analizy przyjęto, że działania wynikające ze Strategii… powinny być realizowane w trzech głównych obszarach, odpowiadających jej poszczególnym celom: regulacyjnym, technicznym i edukacyjnym.

Downloads

Opublikowane

2022-12-09

Jak cytować

Andrzej, C., Marcin, J., & Andrzej, K. (2022). Strategia energetyki rozproszonej – ścieżka do finalnego dokumentu. Energetyka Rozproszona, (8), 7–10. https://doi.org/10.7494/er.2022.8.7