Zespół redakcyjny

Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Redaktor naczelny: dr Sławomir Kopeć
Sekretarz redakcji: dr Katarzyna Faryj
Redaktor prowadząca: dr Malwina Mus-Frosik

Członkowie redakcji:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka
Andrzej Kaźmierski
prof. dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki
dr hab. inż. Ryszard Sroka
prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała
prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc
dr Karol Wawrzyniak