Jak mierzyć postępy transformacji energetycznej?

Autor

  • Sławomir Kopeć AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Łukasz Lach AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2021.5-6.133

Słowa kluczowe:

transformacja energetyczna, wspieranie procesów decyzyjnych, analiza wielokryterialna, analiza składowych głównych

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji pomiaru postępu transformacji energetycznej z wykorzystaniem wskaźników kompozytowych. W pierwszej części pracy przedstawiono sposób konstrukcji i opisano własności dwóch popularnych kompozytowych wskaźników transformacji energetycznej publikowanych odpowiednio przez Światowe Forum Ekonomiczne (indeks ETI) i Światową Radę Energetyczną (indeks WETI). W drugiej części pracy przedstawiono autorską koncepcję wyznaczania zmodyfikowanego indeksu ETI (indeks METI) wykorzystującą zaawansowany aparat statystyczny zapewniający minimalizację wpływu uznaniowości w procesie konstrukcji wskaźnika kompozytowego. Proponowaną metodykę METI zastosowano do „przeliczenia” wyników indeksu ETI dla roku 2020. Uzyskane rezultaty znacznie różnią się od „oryginalnego” rankingu ETI, w szczególności co do pozycji Polski. W ostatniej części artykułu omówiono możliwe kierunki dalszych prac i zarysowano główne rekomendacje w zakresie możliwości stosowania zmodyfikowanych wskaźników kompozytowych do oceny postępu transformacji energetycznej w Polsce.

Downloads

Opublikowane

2021-06-01

Jak cytować

Kopeć, S., & Lach, Łukasz. (2021). Jak mierzyć postępy transformacji energetycznej?. Energetyka Rozproszona, (5-6), 133–148. https://doi.org/10.7494/er.2021.5-6.133