Aspekty ekonomiczno-finansowe w Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku

Autor

  • Karol Wawrzyniak Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych (IDEA)
  • Tomasz Chmiel

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2022.8.11

Słowa kluczowe:

energetyka rozproszona, aspekty ekonomiczno-finansowe, modele biznesowe

Abstrakt

Artykuł przedstawia zagadnienia ekonomiczno-finansowe określone w Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku. Autorzy prezentują analizę SWOT (mocne oraz słabe strony, szanse potencjalne lub zaistniałe oraz zagrożenia prawdopodobne lub istniejące w obszarze energetyki rozproszonej) i na bazie jej wyników formułują propozycję rekomendowanych działań.

Bibliografia

European Commission, The Digital Europe Programme, https://digital- strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme [dostęp: 14.10.2022].

Kopeć S., Lach Ł. (2021), Wpływ programu Mój Prąd na polską gospodarkę. Zatrudnienie, produkcja i wartość dodana generowane w kolejnych edycjach programu, „Analizy AGH” 1: 1–6, https:// www.er.agh.edu.pl/media/filer_public/62/0f/620f5896-c- 458-496c-b8c5-965792ad60b9/agh_komunikat_1_2021_ wplyw_programu_moj_prad.pdf [dostęp: 14.10.2022].

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (2021), MRPiT ogłasza konkurs, który pozwoli wyłonić polskich kandydatów na Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (EDIH), https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/mrpit-oglasza-konkurs-ktory-pozoli-wylonic-polskich-kandydatow-na-europejskie-huby-innowacji-cyfrowych- edih [dostęp: 14.10.2022].

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii (UC74), https://legislacja. rcl.gov.pl/projekt/12347450/katalog/12792164#12792164 [dostęp: 14.10.2022].

Wawrzyniak K., Walkowiak S., Cetnarski R. (2021), Elastyczność w sieci OSD jako kluczowy komponent transformacji energetycznej, „Energetyka Rozproszona” 5–6: 75–90, https://journals. agh.edu.pl/er/article/view/4744/2745 [dostęp: 14.10.2022].

Downloads

Opublikowane

2022-12-09

Jak cytować

Wawrzyniak, K., & Chmiel, T. (2022). Aspekty ekonomiczno-finansowe w Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku. Energetyka Rozproszona, (8), 11–21. https://doi.org/10.7494/er.2022.8.11