Polityka prywatności

Wszelkie dane, w tym dane personalne i adresy e-mail, wprowadzone na tej stronie będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych bezpośrednio z procesem recenzji i innymi procesami wydawniczymi, w tym korektą i składem tekstu. Nie będą one wykorzystywane w żadnym innym celu, ani udostępniane innym podmiotom.

Użytkownik rejestrując się na stronie wyraża zgodę na wykorzystywanie wprowadzonych danych w określonym wyżej zakresie.