Recenzenci

Lista recenzentów 2022/2023

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, AGH Kraków
Prof. dr hab. inż. M. Kisiel-Dorohinicki, AGH Kraków
Dr inż. Jacek Kołodziej, AGH Kraków
Dr Sławomir Kopeć, AGH Kraków
Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, AGH Kraków
Dr hab. Mariusz Ruszel, Politechnika Rzeszowska
Prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek, AGH Kraków
Prof. dr hab. Barbara Worek, UJ Kraków