Wpływ rozbudowy infrastruktury fotowoltaicznej na rozwój gospodarczy w Polsce – prognoza do 2040 r.

Autor

  • Sławomir Kopeć AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Łukasz Lach AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Agnieszka Spirydowicz Prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2022.7.29

Słowa kluczowe:

infrastruktura fotowoltaiczna, efekty makroekonomiczne, scenariusze rozwoju, model IO, mnożniki międzygałęziowe

Abstrakt

Celem artykułu jest wyznaczenie prognozy możliwych efektów makroekonomicznych generowanych w polskiej gospodarce na skutek instalacji i użytkowania infrastruktury fotowoltaicznej w horyzoncie czasowym 2021–2040. Zgodnie z najlepszą wiedzą autorów przeprowadzona analiza stanowi pierwsze tego typu opracowanie w literaturze dotyczącej transformacji energetycznej w Polsce. W badaniu wykorzystano unikatowe dane dotyczące wielkości i sektorowego rozkładu kosztów CAPEX i OPEX dla trzech scenariuszy rozwoju i czterech zakresów instalacji PV. Badania empiryczne przeprowadzono z wykorzystaniem najbardziej aktualnych danych makroekonomicznych obrazujących powiązania międzysektorowe w polskiej gospodarce. Wyliczone jednostkowe mnożniki inwestycyjne i operacyjne umożliwiły oszacowanie efektów makroekonomicznych dla rozpatrywanych scenariuszy rozwoju. Uzyskane wyniki empiryczne pozwalają w szczególności twierdzić, że w najbliższych 20 latach możliwe jest utrzymywanie w branży PV stabilnego poziomu zatrudnienia – w zależności od rozpatrywanego scenariusza od 25 do 45 tysięcy miejsc pracy.

Bibliografia

ARE (2021), Informacja statystyczna o energii elektrycznej, „Biuletyn Miesięczny” 12 (324), https://www.are.waw.pl/wydawnictwa# informacja-statystyczna-o-energii-elektrycznej [dostęp: 20.03.2022].

BlueGreen Alliance (2011), Overview of the Solar Energy Industry and Supply Chain, https://www.bgafoundation.org/wp-content/ uploads/2016/08/Solar-Overview-for-BGA-Final-Jan-2011. pdf [dostęp: 20.03.2022].

Cameron L., van der Zwaan B. (2015), Employment Factors for Wind and Solar Energy Technologies: A Literature Review, “Renewable and Sustainable Energy Reviews” 45: 160–172. Cardenete M.A., Sancho F. (2012), The Role of Supply Constraints in Multiplier Analysis, “Economic System Research” 24 (1): 21–34.

Carter A. (1970), Structural Change in the American Economy, Harvard University Press, Cambridge.

Czyżak P., Sikorski M., Wrona A. (2021), Co po węglu? Potencjał OZE w Polsce, „Instrat Policy Paper” 06/2021, https://instrat.pl/ wp-content/uploads/2021/06/Instrat-Co-po-w%C4%99glu. pdf [dostęp: 20.03.2022].

Dietzenbacher E., Lenzen M., Los B. et al. (2013), Input–Output Analysis: The Next 25 Years, “Economic Systems Research” 25 (4): 369–389.

Gurgul H., Lach Ł. (2018), On Using Dynamic IO Models with Layers of Techniques to Measure Value Added in Global Value Chains, “Structural Change and Economic Dynamics” 47: 155–170.

Gurgul H., Lach Ł. (2019a), On Approximating the Accelerator Part in Dynamic Input-Output Models, “Central European Journal of Operations Research” 27 (1): 219–239. Gurgul H., Lach Ł. (2019b), Tracing VARDI Coefficients: A proposal, “Economic Systems Research” 31: 324–344.

GUS (2018), Pracujący w gospodarce narodowej w 2017 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

GUS (2019), Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2015 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki- narodowe/roczne-rachunki-narodowe/bilans-przeplywow- miedzygaleziowych-w-biezacych-cenach-bazowych-w- -2015-roku,7,3.html [dostęp: 20.03.2022].

GUS (2021), Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2017 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Jacobson M.Z., Delucchi M.A., Bauer Z.A.F. et al. (2017), 100% Clean and Renewable Wind, Water and Sunlight, “Joule” 1: 108–121, https://doi.org/10.1016/j.joule.2017.07.005 [dostęp: 20.03.2022].

Kopeć S., Lach Ł. (2021), Wpływ programu Mój Prąd na polską gospodarkę, https://www.er.agh.edu.pl/media/filer_public/62/ 0f/620f5896-c458-496c-b8c5-965792ad60b9/agh_komunikat_ 1_2021_wplyw_programu_moj_prad.pdf [dostęp: 20.03.2022].

Lach Ł. (2020), Tracing Key Sectors and Important Input-Output Coefficients: Methods and Applications, C.H. Beck, Warszawa.

Lach Ł. (2021), On the Plausibility of Using Linear Programming to Trace Important Input-Output Coefficients in the Framework of Tolerable Limits, “Economic Systems Research” 33: 417–426.

Maćkowiak-Pandera J. (2021), 10 kroków do wyjścia z kryzysu energetycznego, Forum Energii, https://www.forum-energii.eu/pl/ blog/10-krokow [dostęp: 20.03.2022].

Miller R.E., Blair P.D. (2009), Input-Output Analysis, Cambridge University Press, New York.

MKiŚ, ARE (2022), Informacja statystyczna o energii elektrycznej, „Biuletyn Miesięczny” 12 (336), https://www.are.waw.pl/wydawnictwa# informacja-statystyczna-o-energii-elektrycznej [dostęp: 20.03.2022].

Pan H. (2006), Dynamic and Endogenous Change of Input-Output Structure with Specific Layers of Technology, “Structural Change and Economic Dynamics” 17: 200–223.

Panek E. (2003), Ekonomia Matematyczna, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.

PEP2040 (2021), Polityka Energetyczna Polski do roku 2040, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, https://www.gov.pl/web/klimat/ polityka-energetyczna-polski [dostęp: 20.03.2022].

Przybyliński M. (2012), Metody i tablice przepływów międzygałęziowych w analizach handlu zagranicznego Polski, Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Ram M., Osorio-Aravena J.C., Aghahosseini A., Bogdanov D., Breyer Ch. (2022), Job Creation During a Climate Compliant Global Energy Transition Across the Power, Heat, Transport, and Desalination Sectors by 2050, “Energy” 238, https://doi.org/ 10.1016/j.energy.2021.121690 [dostęp: 20.03.2022].

Rutovitz J., Briggs C., Dominish E., Dominish E. (2020), Renewable Energy Employment in Australia: Methodology, Prepared for the Clean Energy Council by the Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney, https://assets.cleanenergycouncil. org.au/documents/resources/reports/Clean-Energy- -at-Work/Institute-for-Sustainable-Futures-renewable-energy- jobs-methods-report.pdf [dostęp: 20.03.2022].

Rutovitz J., Dominish E., Downes J. (2015), Calculating Global Energy Sector Jobs: 2015 Methodology Update, https://opus.lib.uts.edu. au/bitstream/10453/43718/1/Rutovitzetal2015Calculatingglobalenergysectorjobsmethodology. pdf [dostęp: 20.03.2022].

Downloads

Opublikowane

2022-04-25

Jak cytować

Kopeć, S., Lach, Łukasz, & Spirydowicz, A. (2022). Wpływ rozbudowy infrastruktury fotowoltaicznej na rozwój gospodarczy w Polsce – prognoza do 2040 r. Energetyka Rozproszona, (7), 29–53. https://doi.org/10.7494/er.2022.7.29