Nr 2 (2020): Energetyka Rozproszona

					Pokaż  Nr 2 (2020): Energetyka Rozproszona

Niniejszy zeszyt poświęcony jest w całości aspektom technicznym. Klastry energii funkcjonują na obszarze działania lokalnych dystrybutorów. Wzajemne relacje tych dwóch podmiotów mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju klastrów i szerzej – rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Bez określenia zasad tej współpracy, zasad gwarantujących korzyści obydwu partnerom, rozwój klastrów energii będzie bardzo trudny, jeżeli w ogóle możliwy.

Opublikowane: 2020-06-01

Pełny numer