Klastry energii – szanse i bariery rozwoju. Podsumowanie badania ankietowego. Część 3: Instytucje zainteresowane rozwojem energetyki rozproszonej w Polsce

Autor

  • Krzysztof Piech AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Zbigniew Hanzelka AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Paweł Dybowski AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2021.4.7

Słowa kluczowe:

usługa autobilansowania, UAB, OZE, klastry energii, energetyka rozproszona

Abstrakt

W trzeciej ankiecie przeprowadzonej w ramach projektu KlastER (www.er.agh.edu.pl) poproszono przedstawicieli instytucji, organizacji, stowarzyszeń, fundacji itp. aktywnie działających na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce o wyrażenie opinii i oczekiwań dotyczących klastrów energii, jak również szeroko rozumianej energetyki rozproszonej (ER). W artykule przedstawiono podsumowanie wyników ankiety.

Bibliografia

Klastry energii – szanse i bariery rozwoju. Podsumowanie badania ankietowego (2019), „Energetyka Rozproszona” 1: 5–14.

Piech K., Hanzelka Z., Ciesielka E. (2020), Klastry energii – szanse i bariery rozwoju. Podsumowanie badania ankietowego. Część 2: Operatorzy sieci dystrybucyjnych, „Energetyka Rozproszona” 2: 9–36.

Downloads

Opublikowane

2023-08-02

Jak cytować

Piech, K., Hanzelka, Z., & Dybowski, P. (2023). Klastry energii – szanse i bariery rozwoju. Podsumowanie badania ankietowego. Część 3: Instytucje zainteresowane rozwojem energetyki rozproszonej w Polsce. Energetyka Rozproszona, (4), 7–17. https://doi.org/10.7494/er.2021.4.7