Współpraca nauki z biznesem w obszarze energetyki rozproszonej

Autor

  • Waldemar Skomudek AGH w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2023.10.13

Słowa kluczowe:

transformacja energetyczna, odnawialne źródła energii, współpraca nauki z biznesem, energetyka rozproszona

Abstrakt

Obecnie znajdujemy się w okresie zmian gospodarczych, które traktujemy jako zaawansowany i dynamicznie przebiegający proces transformacji energetycznej. Z założenia proces ten zmierza do wytworzenia bardziej konkurencyjnego, bezpiecznego i zrównoważonego systemu elektroenergetycznego oraz osiągnięcia długoterminowego celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Treść artykułu nawiązuje w szczególności do energetyki rozproszonej, której intensywny rozwój wyzwala ogromną potrzebę zacieśnienia współpracy nauki i biznesu. Zrównoważona współpraca tych obszarów powinna prowadzić do rozwoju techniki i innowacyjnych technologii, a także do wytworzenia nowej kadry oraz własności intelektualnej. 

Bibliografia

Filipiak I., Mielczarski W. (2023), Energetyka w okresie transformacji,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Geodecki T., Hausner J. (red.) (2023), Współpraca uczelni z biznesem. Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.

Gleaser Z., Skomudek W. (2019), Teologia – technologia – ekologia. Ku integralnej odpowiedzialności za dzieło stworzenia „Człowiek, Rodzina, Społeczeństwo” 31, Uniwersytet Opolski, Opole.

Hanzelka Z., Skomudek W. (2022), Strategia rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku – obszar techniczno-technologiczny, „Energetyka Rozproszona” 8: 31–39.

Karta efektywnej transformacji sieci dystrybucyjnych polskiej elektroenergetyki (2022), http://fundusze-regiony/karta-efektywnej-transformacji-sieci-dystrybucyjnych [dostęp: 24.11.2023].

Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. (PEP 2024), https://www.gov.pl/web/ia/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r--pep2040 [dostęp: 24.11.2023].

Popczyk J. (2011), Energetyka rozproszona, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.

Wojtkowska-Łodej G. (red.) (2023), Transformacja rynków energii. Gospodarka – Klimat – Technologia – Regulacje, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Zator S., Skomudek W. (2020), Impact of DSM on Energy Management in a Single-Family House with a Heat Pump and Photovoltaic Installation, “Energies” 13 (20): 5476–5496.

Downloads

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Skomudek, W. (2023). Współpraca nauki z biznesem w obszarze energetyki rozproszonej. Energetyka Rozproszona, (10), 13–17. https://doi.org/10.7494/er.2023.10.13