Wpływ energetyki rozproszonej na proces kształtowania elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego

Autor

  • Waldemar Skomudek TAURON Dystrybucja S.A.

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2021.5-6.69

Słowa kluczowe:

transformacja energetyki, rozwój energetyki rozproszonej, lokalna autonomia energetyczna

Abstrakt

Obserwowany obecnie dynamiczny rozwój w kraju i na świecie energetyki rozproszonej, postępujący za sprawą odejścia od wysokoemisyjnych nośników energii na rzecz tworzenia sektora energetycznego bazującego w dużej mierze na źródłach odnawialnych, sprawia, że energetyka rozproszona może w najbliższym czasie stać się znaczącym elementem poprawiającym bezpieczeństwo energetyczne państwa, wpływającym na poziom cen energii i stymulującym rozwój wybranych regionów kraju. Zasadnicze znaczenie w dojściu do takiej formuły funkcjonowania energetyki po jej transformacji będzie miało zwiększenie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), inteligentna integracja OZE oraz intensywne zaangażowanie społeczne w proces tworzenia obszarów samodzielności energetycznej (klastry, spółdzielnie energetyczne i in.). W artykule zwrócono szczególną uwagę na pożądany kierunek rozwoju autonomicznych wspólnot energetycznych, które mają szansę w nieodległej przyszłości skutecznie zapewniać miedzy innymi obszarową równowagę podażowo-popytową w zakresie energii elektrycznej.

Bibliografia

Komisja Europejska (2019), Europejski Zielony Ład, https://eur-lex. europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0640 [dostęp: 31.05.2021].

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. (PEP 2040) (2021), załącznik do uchwały nr 22/2021 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2021 r., https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski [dostęp: 31.05.2021].

Downloads

Opublikowane

2021-06-01

Jak cytować

Skomudek, W. (2021). Wpływ energetyki rozproszonej na proces kształtowania elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego. Energetyka Rozproszona, (5-6), 69–73. https://doi.org/10.7494/er.2021.5-6.69