Piaskownice regulacyjne w energetyce – kilka uwag w odniesieniu do projektowanych rozwiązań prawnych

Autor

  • Michał Będkowski-Kozioł

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2022.7.27

Słowa kluczowe:

piaskownice regulacyjne, eksperymenty regulacyjne, energetyka, obowiązki regulacyjne, prawo energetyczne

Abstrakt

Przedmiotem rozważań podjętych w artykule jest analiza i ocena rozwiązań prawnych zaproponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a służących wdrożeniu do polskiego porządku prawnego instytucji piaskownicy regulacyjnej w sektorze energetycznym. W ramach analizy wykorzystane zostały wnioski płynące z prac nad propozycją wdrożenia instytucji piaskownic regulacyjnych na gruncie ustawy Prawo energetyczne prowadzonych w ramach realizacji projektu rozwoju energetyki rozproszonej w klastrach energii – KlastER.

Bibliografia

Materiały dostępne w Internecie

Crampes C., Ambec S. (2020), The Regulation Sandbox, Toulouse School of Economics, https://www.tse-fr.eu/regulation-sandbox [dostęp: 26.03.2022].

Czarnecka M. (2019), Ekspertyza dotycząca transformacji energetyki i kształtowania polityki energetycznej w obszarze ekonomicznej analizy prawa, w tym regulacji na rynku wschodzącym energii elektrycznej oraz kosztów transakcyjnych, łącznie z przykładami ankiet umożliwiających redukcję błędów poznawczych w obszarze transformacji energetyki, http://klaster3x20.pl/wp-content/ uploads/2020/01/Ekspertyza-beta-M.Czarnecka.pdf [dostęp: 26.03.2022].

European Securities and Markets Authority & European Banking Authority & European Insurance and Occupational Pensions Authority (2018), Report – FinTech: Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs, JC 74, https://www.esma.europa. eu/sites/default/files/library/jc_2018_74_joint_report_on_ regulatory_sandboxes_and_innovation_hubs.pdf [dostęp: 26.03.2022].

ISGAN – International Smart Grid Action Network (2019), Innovative Regulatory Approaches with Focus on Experimental Sandboxes Casebook Australia, Austria, Germany, Italy, the Netherlands, the United Kingdom and the United States, ISGAN Annex 2 Smart Grid Case Studies, https://www.nsgm.gov.in/sites/default/ files/ISGAN-Casebook-Regulatory-Sandbox-May-2019.pdf [dostęp: 26.03.2022].

Kopeć S. (2020), Propozycja: program innowacyjnych piaskownic energetycznych, „Energetyka Rozproszona” 3: 45–52, https:// www.energetyka-rozproszona.pl/media/magazine_attachments/ 45-52_AGH_zeszyt_3.pdf [dostęp: 26.03.2022].

Ranchordás S. (2021), Experimental Regulations and Regulatory Sandboxes – Law Without Order?, „Law and Method” 2021: 1–23, https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/lawandmethod/ 2021/12/lawandmethod-D-21-00012.pdf [dostęp: 26.03.2022].

Schittekatte T., Meeus L., Jamasb T., Llorca M. (2020), Regulatory Experimentation in Energy: Three Pioneer Countries and Lessons for the Green Transition, “Copenhagen Business School Department of Economics” 19-2020, “CSEI Working Paper” 16-2020, https://research-api.cbs.dk/ws/portalfiles/ portal/63956014/tooraj_jamasb_et_al_regulatory_experimentation_ in_energy_workingpaper_19_2020.pdf [dostęp: 26.03.2022].

van der Waal E.Ch., Das A.M., van der Schoor T. (2020), Participatory Experimentation with Energy Law: Digging in a ‘Regulatory Sandbox’ for Local Energy Initiatives in the Netherlands, “Energies” 13 (2), https://www.mdpi.com/1996-1073/13/2/458 [dostęp: 26.03.2022].

Inne dokumenty

Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejski Zielony Ład, Bruksela, dnia 11.12.2019 r., COM(2019) 640 final.

Konkluzje Rady w sprawie piaskownic regulacyjnych i klauzul eksperymentalnych jako narzędzi służących tworzeniu odpornych ram prawnych sprzyjających innowacjom, dostosowanych do przyszłych wymogów i będących odpowiedzią na krytyczne wyzwania ery cyfrowej, Dz.Urz.UE 2020 Nr 447/1.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii (numer z wykazu UC74), https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347450/katalog/ 12792158 [dostęp: 26.03.2022].

Dokumenty prawne

Ustawa z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 833 z późn. zm.).

Ustawa z 20.2.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2020 poz. 261 z późn. zm.).

Downloads

Opublikowane

2022-04-28

Jak cytować

Będkowski-Kozioł, M. (2022). Piaskownice regulacyjne w energetyce – kilka uwag w odniesieniu do projektowanych rozwiązań prawnych. Energetyka Rozproszona, (7), 19–27. https://doi.org/10.7494/er.2022.7.27