Propozycja usługi autobilansowania (UAB)

Autor

  • Ryszard Cetnarski Narodowe Centrum Badań Jądrowych Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych (IDEA)
  • Serhiy Penksyy Narodowe Centrum Badań Jądrowych Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych (IDEA)
  • Karol Wawrzyniak Narodowe Centrum Badań Jądrowych Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych (IDEA)

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2021.4.19

Słowa kluczowe:

usługa autobilansowania, UAB, OZE, klastry energii, energetyka rozproszona

Abstrakt

Energetyka rozproszona rozwija się w szybkim tempie i potrzebuje rozwiązań legislacyjnych, które wesprą jej działanie i jednocześnie nie obciążą kosztowo reszty społeczeństwa. Niniejszy artykuł przedstawia i opisuje rozwiązanie, które pozwoli osiągnąć te cele. Usługa autobilansowania promuje pożądane zjawiska sieciowe w obszarze przesyłu i dystrybucji energii. Zjawiska te wynikają z jednoczesności występowania popytu i podaży na energię w określonym, lokalnym obrębie sieci nazwanym obszarem autobilansowania. Proponuje się, by rekompensata za usługę autobilansowania była uznana za koszt uzasadniony ponoszony przez OSD, ponieważ jej realizacja prowadzi do wykonania zadań ustawowych OSD. Usługa autobilansowania składa się z dwóch niezależnych elementów: autokonsumpcja godzinowa generuje pożądane efekty w obszarze energii, redukując starty przesyłowe, zaś bilansowanie fizyczne prowadzi do redukcji mocy szczytowych, co przekłada się na oszczędności w obszarze inwestycji sieciowych. Usługa autobilansowania zachęca do inwestycji w elastyczne źródła energii oraz sterowania elastycznymi jednostkami w sposób najbardziej korzystny z punktu widzenia sieci, czyli poprzez niwelację szczytów własnego zapotrzebowania. Przeprowadzono badanie symulacyjne, na podstawie szczegółowego modelu klastra energii, wskazujące na efekty ekonomiczne i technologiczne wprowadzenia proponowanej regulacji. Wyniki badania pokazują, że w przypadku wprowadzenia usługi klastry uzyskają istotną zachętę do inwestycji w magazyny energii i inne źródła elastyczności.

Downloads

Opublikowane

2023-08-02

Jak cytować

Cetnarski, R., Penksyy, S., & Wawrzyniak, K. (2023). Propozycja usługi autobilansowania (UAB). Energetyka Rozproszona, (4), 19–39. https://doi.org/10.7494/er.2021.4.19