Elastyczność w sieci OSD jako kluczowy komponent transformacji energetycznej

Autor

  • Karol Wawrzyniak Narodowe Centrum Badań Jądrowych Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych (IDEA)
  • Sławomir Walkowiak Narodowe Centrum Badań Jądrowych Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych (IDEA)
  • Ryszard Cetnarski Narodowe Centrum Badań Jądrowych Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych (IDEA)

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2021.5-6.75

Słowa kluczowe:

elastyczność, transformacja energetyczna, bilansowanie lokalne, usługa autobilansowania

Abstrakt

Zmiany w polityce klimatycznej, zarówno na szczeblu krajowym, jaki i europejskim, w tym wymaganie neutralności klimatycznej do roku 2050, przekładają się na intensyfikację procesów transformacji miksu elektorenergetycznego. W pracy przeprowadzono analizy ilościowe i jakościowe wybranych scenariuszy transformacji sektora mieszkaniowego w Polsce (łącznie około 50% zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną względem roku 2018). Do 2030 r. spodziewany jest istotny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, co związane jest z znaczącymi nakładami na modernizację KSE. Niniejsza praca pokazuje strategię obniżenia kosztów modernizacji KSE poprzez przedstawienie różnych podejść do zwiększenia zasobów elastyczności w KSE. Wśród nich przedstawiona jest koncepcja lokalnego bilansowania, na które składa się: autokonsumpcja chwilowa oraz bilansowanie techniczne. Zaproponowane zostały niezbędne mechanizmy regulacyjne.

Bibliografia

Business Network Innovation (2019), Flexibility Framework & Mapping, https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-docu­ments/events/2019/191205_Flexibility%20Framework_full_ public.pdf?Web=1 [dostęp: 19.05.2021].

Cetnarski R., Penskyy S., Wawrzyniak K. (2021), Propozycja usługi autobilansowania (UAB), „Energetyka Rozproszona” 4: 19–39. European Environment Agency (EEA) (2019), Air quality in Europe 10/2019, https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019 [dostęp: 24.05.2021].

Forum Energii (2021), Dynamiczne i sprawiedliwe. Przyszły kształt taryf sieciowych w Polsce, https://www.forum-energii.eu/pl/ analizy/taryfy [dostęp: 19.05.2021].

Minister Energii (2017), Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2016 r., https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/sprawozdania-z-wynikow-monitorowania-bezpieczenstwa-dostaw-energii-elektrycznej [dostęp: 19.05.2021].

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (2021), Współpraca z Tauron Dystrybucja S.A. i rozwój systemu Flexon, https://www.ncbj.gov. pl/aktualnosci/wspolpraca-tauron-dystrybucja-sa-rozwoj-systemu-flexon [dostęp: 19.05.2021].

OneNet – One Network for Europe, https://onenet-project.eu/ [dostęp: 19.05.2021].

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) (2019), Smog w Polsce i jego konsekwencje, „Working Paper” 5, https://pie.net.pl/wp-content/ uploads/2020/03/PIE-WP_5-2019.pdf [dostęp: 19.05.2021].

Special Eurobarometer 501: Attitudes of European citizens towards the Environment (2020), https://data.europa.eu/data/datasets/ s2257_92_4_501_eng?locale=en [dostęp: 24.05.2021].

Wawrzyniak K. (red.) (2021), Lokalny wymiar energii, https://www. er.agh.edu.pl/projekt-klaster/raporty-publikacje/#Lokalny_ wymiar [dostęp: 19.05.2021].

Downloads

Opublikowane

2021-06-01

Jak cytować

Wawrzyniak, K., Walkowiak, S., & Cetnarski, R. (2021). Elastyczność w sieci OSD jako kluczowy komponent transformacji energetycznej. Energetyka Rozproszona, (5-6), 75–90. https://doi.org/10.7494/er.2021.5-6.75