Energetyka rozproszona jako element polskiej transformacji energetycznej

Autor

  • Michał Kurtyka Ministerstwo Klimatu i Środowiska

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2021.5-6.7

Słowa kluczowe:

transformacja energetyczna, wspólnoty energetyczne, klastry energii, energetyka rozproszona, fotowoltaika

Abstrakt

Lokalny wymiar produkcji energii będzie miał istotne znaczenie dla procesu transformacji i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Prosumenci energii odnawialnej, klastry energii czy spółdzielnie energetyczne to podmioty na rynku energii, które będą się rozwijać coraz bardziej dynamicznie, zyskując coraz większe znaczenie w obszarze rynkowym. W praktyce oznacza to pobudzenie i wykorzystanie lokalnego potencjału i racjonalne wykorzystanie OZE. Niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego otoczenia prawno-legislacyjnego umożliwiającego dalszy dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej pracy sieci elektroenergetycznej.

Bibliografia

Eurelectric (2021), Connecting the Dots: Distribution Grid investment to Power the Energy Transition, https://www.eurelectric.org/ connecting-the-dots/ [dostęp: 20.05.2021].

Mikołajuk H., Zatorska M., Stępniak E., Wrońska I. (2021), Informacja statystyczna o energii elektrycznej, „Biuletyn miesięczny Agencji Rynku Energii” 3 (327), https://www.are.waw.pl/wydawnictwa#informacja-statystyczna-o-energii-elektrycznej [dostęp: 20.05.2021].

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW (2021), Zielony Transport Publiczny, http://nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/ pl/nfoaktualnosci/15/1708/3/zielony_transport_publiczny_- _prezentacja.pdf [dostęp: 20.05.2021].

Ponad połowa elektrowni w Polsce ma ponad 50 lat (2021), „Tygodnik Gospodarczy PIE” 11/2021, https://pie.net.pl/wp-content/ uploads/2021/03/Tygodnik-Gospodarczy-PIE_11-2021.pdf [dostęp: 20.05.2021].

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) (2021), Licznik elektromobilności: rok 2020 rekordowy na polskim rynku samochodów elektrycznych, https://pspa.com.pl/2021/informacja/ licznik-elektromobilnosci-rok-2020-rekordowy-na-polskim-rynku-samochodow-elektrycznych/ [dostęp: 04.05.2021].

Zespół ds. Rozwoju Przemysłu OZE i Korzyści dla Polskiej Gospodarki (2020), Gospodarka Wodorowa. Rekomendacje Grupy 4, https://klasterwodorowy.pl/images/zdjecia/Gospodarka%20 Wodorowa.%20Rekomendacje%20grupy%204.pdf [dostęp: 20.05.2021].

Downloads

Opublikowane

2021-06-01

Jak cytować

Kurtyka, M. (2021). Energetyka rozproszona jako element polskiej transformacji energetycznej. Energetyka Rozproszona, (5-6), 7–13. https://doi.org/10.7494/er.2021.5-6.7