Sieć SKER i jej otoczenie – analiza wzorców komunikacji i powiązań z wykorzystaniem analizy sieci społecznych

Autor

  • Anna Szczucka Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Katarzyna Lisek Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Barbara Worek Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Marcin Kocór Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Dorota Micek Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2021.4.71

Abstrakt

Artykuł przedstawia główne wnioski z I edycji badania sieci społecznych w obrębie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej (SKER) oraz jej relacji z otoczeniem instytucjonalnym. Skupia się na relacjach pomiędzy członkami SKER i ich konsekwencjach dla komunikacji w organizacji, a także na najważniejszych aktorach poza jej strukturami, z którymi członkowie SKER aktywnie współpracują.

Bibliografia

Batorski D., Zdziarski M. (2009), Analiza sieciowa i jej zastosowania w badaniach organizacji i zarządzania, „Problemy zarządzania” 7: 157–184.

Borgatii S. (2005), Centrality and Network Flow, „Social Networks” 27: 55–71.

De Nooy W., Mrvar A., Batagelj V. (2018), Looking for Social Structure, [w:] idem, Exploratory Social Network Analysis with Pajek: Revised and Expanded Edition for Updated Software, Cambridge University Press, Cambridge: 3–35.

Drożdżak Z., Krupnik S., Łukasiewicz K. et al. (2013), Sieci współpracy biznesu, nauki i samorządu w obszarach: inteligentne sieci energetyczne, budownictwo energooszczędne, biotechnologia, medycyna translacyjna. Raport z badania, http://www.ceapp.uj.edu. pl/documents/4628317/9512f204-8570-4295-86ba-fc2d1e62d447 [dostęp: 01.03.2021].

Kawa A., Matusiak M. (2017), Analiza relacji sieciowych w organizacji opartej na wiedzy, „Problemy Zarządzania” 14: 98–119.

Marin A., Wellman B. (2014), Social Network Analysis: An Introduction, [w:] The SAGE Handbook of Social Network Analysis, J.

Scott, P.J. Carrington (red.), SAGE Publications Ltd., Londyn: 11–25.

Micek D., Kocór M., Worek B. et al. (2021), Społeczne uwarunkowania funkcjonowania klastrów energii w Polsce. Raport podsumowujący analizę studium przypadku wybranych klastrów energii, https://www.er.agh.edu.pl/projekt-klaster/raporty- -publikacje/#Spo%C5%82eczne [dostęp: 4.05.2021].

Scott J., Carrington P.J., The SAGE Handbook of Social Network Analysis, J. Scott, P.J. Carrington (red.), SAGE Publications Ltd., Londyn.

Wasserman S., Faust K. (1994), Social Networks Analysis: Methods and Applications. Structural Analysis in the Social Sciences, Cambridge University Press, Cambridge.

Wellman B. (1988), Structural Analysis: From Method and Metaphor to Theory and Sub- Stance, [w:] Social Structures: A Network Approach, t. 15 serii Contemporary Studies in Sociology, B. Wellman, S.D. Berkowitz (red.), Cambridge University Press, Cambridge, rozdz. 2: 19–61

Downloads

Opublikowane

2023-08-02

Jak cytować

Szczucka, A., Lisek, K., Worek, B., Kocór, M., & Micek, D. (2023). Sieć SKER i jej otoczenie – analiza wzorców komunikacji i powiązań z wykorzystaniem analizy sieci społecznych. Energetyka Rozproszona, (4), 71–85. https://doi.org/10.7494/er.2021.4.71