Author Details

Szczurek, Stanisław, AGH University of Science and Technology, Poland

  • No 44-45 (2016) - Articles
    The Racławka Valley – an example of an educational geosite related to the development of a Paleozoic carbonate platform // Dolina Racławki – przykład geostanowiska edukacyjnego związanego z rozwojem paleozoicznej platformy węglanowej
    Abstract  PDF