Announcements

Articles in GEOTOURISM no (54-55)2018 & (56-57)2019 - in editing

 

ACCEPTED for PUBLICATION:

Krzysztof Moskwa, Krzysztof Miraj - Geoturystyka w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela geografii // Geotourism applied to the didactic and educational work of a geography teacher. (Received: 2018.11.18 // Reviewed: 2019.03.11; 2019.04.16 // Accepted: 2019.07.12)

Zbigniew Złonkiewicz, Anna Mader - Walory geoedukacyjne kamieniołomu Zachełmie w Górach Świętokrzyskich // Geoeducational values of the Zachełmie quarry in the Holy Cross Mountains. (Received: 2018.10.22 // Reviewed: 2019.02.28; 2019.02.28 // Accepted: 2019.09.30)

Anna Fijałkowska-Mader, Grzegorz Pabian, Paweł Król - Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach (Góry Świętokrzyskie) jako obiekt geoturystyczny // Pottery Tradition Centre at Chałupki (Holy Cross Mts) as a geoturistic object. (Received:2018.10.29 // Reviewed: 2018.12.17; 2019.03.10 // Accepted: 2019.10.30)

Marek W. Lorenc, Małgorzata Janusz - Geotouristic aspects of the Geopark Cabo de Gata-Nijar (Andalusia, Spain) // Geoturystyczne aspekty Geoparku Cabo de Gata-Nijar (Andaluzja, Hiszpania). (Received: 2019.01.09 // Reviewed: 2019.02.26; 2019.03.04 // Accepted: 2019.09.30)

Anna Waśkowska, Svitlana Hnylko, Sofia Bakayeva, Jan Golonka, Tadeusz Słomka, Larysa Heneralova - Rocky forms in the Yamna Sandstone (Skyba Nappe, Outer Carpathians, Ukraine) // Formy skałkowe z piaskowca jamneńskiego (płaszczowina skibowa, Karpaty Zewnętrzne, Ukraina). (Received: 2019.03.04 // Reviewed: 2019.05.10; 2019.05.16 // Accepted: 2019.09.30)

Ewa M. Welc, Krzysztof Miśkiewicz - Geoturystyka i geoedukacja w rezerwacie przyrody nieożywionej „Prządki” im. prof. Henryka Świdzińskiego // Geotourim and geoeducation in the “Prządki” inanimate nature reserve, in memory of prof Henryk Świdziński.  (Received: 2019.10.30 // Reviewed: 2019.11.04; 2019.11.05 // Accepted: 2019.11.12)

 
Posted: 2019-11-14