Announcements

Articles in GEOTOURISM no (54-55)2018 & (56-57)2019 - in editing

 

ACCEPTED for PUBLICATION:

Krzysztof Moskwa, Krzysztof Miraj - Geoturystyka w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela geografii // Geotourism applied to the didactic and educational work of a geography teacher. (Received: 2018.11.18 // Reviewed: 2019.03.11; 2019.04.16 // Accepted: 2019.07.12)

Zbigniew Złonkiewicz, Anna Mader - Walory geoedukacyjne kamieniołomu Zachełmie w Górach Świętokrzyskich // Geoeducational values of the Zachełmie quarry in the Holy Cross Mountains. (Received: 2018.10.22 // Reviewed: 2019.02.28; 2019.02.28 // Accepted: 2019.09.30)

Anna Fijałkowska-Mader, Grzegorz Pabian, Paweł Król - Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach (Góry Świętokrzyskie) jako obiekt geoturystyczny // Pottery Tradition Centre at Chałupki (Holy Cross Mts) as a geoturistic object. (Received:2018.10.29 // Reviewed: 2018.12.17; 2019.03.10 // Accepted: 2019.10.30)

Marek W. Lorenc, Małgorzata Janusz - Geotouristic aspects of the Geopark Cabo de Gata-Nijar (Andalusia, Spain) // Geoturystyczne aspekty Geoparku Cabo de Gata-Nijar (Andaluzja, Hiszpania). (Received: 2019.01.09 // Reviewed: 2019.02.26; 2019.03.04 // Accepted: 2019.09.30)

Anna Waśkowska, Svitlana Hnylko, Sofia Bakayeva, Jan Golonka, Tadeusz Słomka, Larysa Heneralova - Rocky forms in the Yamna Sandstone (Skyba Nappe, Outer Carpathians, Ukraine) // Formy skałkowe z piaskowca jamneńskiego (płaszczowina skibowa, Karpaty Zewnętrzne, Ukraina). (Received: 2019.03.04 // Reviewed: 2019.05.10; 2019.05.16 // Accepted: 2019.09.30)

Ewa M. Welc, Krzysztof Miśkiewicz - Geoturystyka i geoedukacja w rezerwacie przyrody nieożywionej „Prządki” im. prof. Henryka Świdzińskiego // Geotourim and geoeducation in the “Prządki” inanimate nature reserve, in memory of prof Henryk Świdziński.  (Received: 2019.10.30 // Reviewed: 2019.11.04; 2019.11.05 // Accepted: 2019.11.12)

 
Posted: 2019-11-14
 

"Early Bird" in GEOTOURISM no (54-55)2018

 

The next "early bird" from Geotourism no 3-4(54-55)2018 is available now - please, use the link below:

Geoturystyka w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela geografii  // Geotourism applied to the didactic and educational work of a geography teacher (in Polish) - Krzysztof Moskwa, Krzysztof Miraj (Received:2018.11.18 // Reviewed:2019.03.11; 2019.04.16 // Accepted: 2019.07.12)

 
Posted: 2019-11-14
 

"Early Bird" in GEOTOURISM no (52-53)2018

 

The next "early bird" from Geotourism no 1-2(52-53)2018 is available now - please, use the link below:

Geotouristic values of the Chochołowska Valley (Tatra Mountains, Poland) and their accessibility for people with physical disabilities // Dostępność walorów geoturystycznych Doliny Chochołowskiej (Tatry, Polska) dla osób niepełnosprawnych ruchowo. (in English) - Anna Chrobak, Agnieszka Ciurej, Anna Wolska, Szymon Kowalik (Received:2018.12.10 // Reviewed:2018.12.27; 2019.01.07 // Accepted: 2019.02.02)

 
Posted: 2019-05-24
 

"Early Bird" in GEOTOURISM no (52-53)2018

 

The next "early bird" from Geotourism no 1-2(52-53)2018 is available now - please, use the link below:

Rocky Sandstone Landforms in Istebna, Silesian Beskid (Outer Carpathians, Poland) // Piaskowcowe formy skałkowe w Istebnej (Beskid Śląski, Karpaty Zewnętrzne). (in English) - Krzysztof Starzec, Anna Waśkowska, Jan Golonka, Aleksandra Gawęda, Krzysztof Szopa (Received:2018.10.16 // Reviewed:2018.12.17; 2019.01.05 // Accepted: 2019.02.15)

 
Posted: 2019-05-09
 

"Early Bird" in GEOTOURISM no (50-51)2017

 

The last "early bird" from Geotourism no 3-4(50-51)2017 is available now - please, use the link below:

Mining tourism and the search for its origins // Turystyka górnicza – w poszukiwaniu początków. (in English) - Pavol Rybár, Pavel Hronček (Received:2018.06.13 // Reviewed:2018.07.16; 2018.08.03 // Accepted: 2018.11.29)

 
Posted: 2019-05-09
 

"Early Bird" in GEOTOURISM no (52-53)2018

 
The first "early bird" from Geotourism no (52-53)2018 is available now - please, use the link below:

Atrakcyjność Pienińskiego Parku Narodowego w opinii turystów // Attractiveness of the Pieniny National Park in the tourist opinion. (in Polish) - Joanna Barniak, Maciej Olucha (Received:2018.05.17 // Reviewed:2018.05.23; 2018.06.11 // Accepted:2018.10.18) 
 
Posted: 2019-02-26
 

Articles in proofreading and editing

 

ACCEPTED for PUBLICATION:

Pavol Rybár, Pavel Hronček - Mining tourism and the search for its origins. (Received:2018.06.13 // Reviewed:2018.07.16; 2018.08.03 // Accepted: 2018.11.29)

Joanna Barniak, Maciej Olucha - Pieniński Park Narodowy – atrakcyjność Pienin w oczach turystów. (Received:2018.05.17 // Reviewed:2018.05.23; 2018.06.11 // Accepted:2018.10.18)

Anna Chrobak, Agnieszka Ciurej, Anna Wolska, Szymon Kowalik - Geotouristic values of the Chochołowska Valley (Tatra Mountains, Poland) and their availablites for people with physical disabilities. (Received:2018.12.10 // Reviewed:2018.12.27; 2019.01.07 // Accepted:2019.02.04)

Krzysztof Starzec, Anna Waśkowska, Jan Golonka, Aleksandra Gawęda, Krzysztof Szopa - The sandstone rocky landforms in Istebna, Silesian Beskid (Outer Carpathians, Poland). (Received:2018.10.15 // Reviewed:2018.12.17; 2019.01.05 // Accepted: 2019.02.04)


In REVIEW:

* Walory geoedukacyjne kamieniołomu Zachełmie w Górach Świętokrzyskich (Polska Środkowa). (Received:2018.10.22)

* Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach (Góry Świętokrzyskie) jako produkt geoturystyczny. (Received:2018.10.29)

* Formy i procesy fluwialne w korytach: naturalnym a antropogenicznie przekształconym, jako potencjał geoturystyczny górskich dolin rzecznych – przykład Zubrzycy, Syhlca i Lipnicy na    Polskiej Orawie (dorzecze Dunaju). (Received:2018.11.13)

* Geoturystyka w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela geografii. (Received:2018.11.18)

 
Posted: 2019-02-05
 

Article in GEOTOURISM no 3-4(50-51)2017

 

The next "early bird" from Geotourism no 3-4(50-51)2017 is available now - please, use the link below:

The influence of lithology and tectonics on the development of the karst landscape in the Dong Van Global Geopark, NE Vietnam - Manh Ha Doan, Elżbieta Gałka (Received:2018.03.19 // Reviewed:2018.04.23; 2018.04.27 // Accepted:2018.10.08)

 
Posted: 2018-11-08
 

"Early Bird" in GEOTOURISM no (50-51)2017

 

The first "early bird" from Geotourism no 3-4(50-51)2017 is available now - please, use the link below:

Quest for the Lost World, or palaeontological geotourism - Maria Andruszkiewicz-Gorzelak, Włodzimierz Mizerski (Received:2017.06.06 // Reviewed:2017.10.13; 2017.11.09 // Accepted:2018.05.07)

 
Posted: 2018-07-24
 

GEOTOURISM issue (48-49)2017

 

Complete issue of Geotourism no 1-2(48-49)2017 is available now - please, visit the "CURRENT" subpage.

Anna Orłowska - Evaluation of geotourism potential of selected geological sites...
Janusz Łach - Geotouristic attractions of the Saaremaa Island in the opinion...

Jolanta Muszer, Antoni Muszer - Evaluation of the geotouristic attractions from...
Urban, Andrzej Tyc, Andrzej Kasza, Marceli Ślusarczyk - Scientific documentation required during caves exploration...
Robert Tarka - Związk geologii z historią jako podstawa tworzenia geoproduktów...


 
Posted: 2018-06-20