St. Anne’s collegiate in Kraków as a geotouristic site

Monika Florczyk, Anna Smoleńska

Abstract


The authors aim at drawing the attention of tourist not only to the history and architecture of St. Anne’s collegiate church in Kraków, one of the most beautiful Baroque structures in Poland. The particular aspect they focus on refers to the decorative valour of the stones, which in large numbers and an attractive manner have been used inside and outside the church. As an addition to the description of the rock types and their varieties used, the places of quarrying the respective stones have been indicated for those interested in geology.

Keywords


Kraków, St. Anne’s collegiate, stone

Full Text:

PDF

References


Adamczewski, J., 1992. Kraków od A do Z. Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków.

Bromowicz, J., Gucik, S., Magiera, J., Moroz-Kopczyńska, M., Nowak, T.W., Peszat, C., 1976. Piaskowce karpackie, ich znaczenie surowcowe i perspektywy wykorzystania. Zeszyty Naukowe AGH, Geologia, 2/2,

Bukowski, J., 1903. Krótka wiadomość historyczno-artystyczna o kościele św. Anny w Krakowie. Wydawnictwo Kraków, Kraków.

Czarnocki, J., 1958. Surowce mineralne w Górach Świętokrzyskich. Surowce Skalne. Prace Geologiczne, 5/3, Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 21.

Gomoliszewski, J., 1957. Kościół św. Anny w Krakowie. Dokumentacja geodezyjno-inwentaryzacyjna. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa.

Holcer, Z., Krajewski, M., 2001. Wykorzystanie górnojurajskich wapieni biohermalnych jako materiału zdobniczego w XVII-wiecznym budownictwie sakralnym. Geologia (kwartalnik AGH), 27: 2–4.

Klein, F., 1909. Akademicki kościół św. Anny w Krakowie. Studium Architektury. Rocznik Krakowski XI: 51–64.

Klein, F., 1913. Barokowe kościoły Krakowa. Rocznik Krakowski XV (15): 97–204.

Kracik, J., 2003. Wspaniałe Bogu wystawione dzieło, jak w Krakowie kościół św. Anny budowano. Wydawnictwo św. Stanisława BM archidiecezji krakowskiej.

Majewski, M., 1993. Dokumentacja konserwatorska: konserwacja fasady południowej kościoła akademickiego św. Anny w Krakowie. Kraków.

Mossakowski, S., 1965. Charakterystyka i geneza formy architektonicznej kościoła św. Anny w Krakowie. Rocznik Krakowski XXXVII, 37: 37–61.

Natkaniec-Nowak, L., Świgoń, A., 2004. Surowce skalne użyte do budowy i wystroju architektonicznego kolegiaty p.w. Św. Anny (cz. II). Świat Kamienia, 2 (27): 28–31.

Peszat, C., Buczek-Pułka, M., 1984. Własności fizyczno-mechaniczne piaskowców istebniańskich. Geologia (kwartalnik AGH), 10/1: 5–34.

Rajchel, J., 2005. Kamienny Kraków. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków.

Rajchel, J., 2008. Zabytkowe bruki Krakowa. Nowy Kamieniarz, 2: 76–80.

Rożek, M., 1995. Krakowskie sanktuaria: Cracovia sacra, czyli przewodnik po krakowskich sanktuariach. Kraków.

Rożek, M., 2007. Święte miejsca Krakowa altera Roma. Wydawnictwo WAM. Kraków.

Ormicka, U., 2003. Kraków w 3 dni. Wydawnictwo Sport i Turystyka MUZA SA. Warszawa.

Tobiasz, M., 1973. Fortyfikacje dawnego Krakowa. Wydawnictwo Literackie. Kraków.

Tyczyńska, M., 1967. Rzeźba i budowa geologiczna terytorium miasta Krakowa. Folia Geographica, series geographica – physica A, 1: 9–30.

Zaręczny, S., 1891. Mapa geologiczna krakowskiego okręgu. Atlas Geologiczny Galicyi. Komisja Fizjograficzna Akademii Umiejętności. Kraków.

Zaręczny, S., 1953. Atlas geologiczny Galicji. z. 3. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.

www.flickr.com
DOI: https://doi.org/10.7494/geotour.2012.30-31.41

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c)