Geodiversity research problems in geotourism

Krzysztof Miśkiewicz

Abstract


The richness and diversity of physical features of nature known as geodiversity is a new issue of research in geosciences. Increasingly, it is analyzed in terms of usefulness in the study of the natural environment and impact of geology and geomorphology on biodiversity. The definition and methodology of geodiversity is ambiguous and still subject to discussion. The article summarized current knowledge in this field and presents the application of the assessment of geodiversity in geotourism emphasizing research problems associated with it.

Keywords


geodiversity, geosciences, research methodology, geotourism.

Full Text:

PDF

References


Adamski, P., 2007. Czym jest bioróżnorodność i jej ekologiczne uwarunkowania. W: Grzegorczyk, M. (ed.), Integralna Ochrona Przyrody, Instytut Ochrony Przyrody PAN: 45-49.

Alexandrowicz, Z., 1989. The optimum system of tors protection in Poland. Ochrona Przyrody, 47: 277-308.

Alexandrowicz, Z., 2006. Framework of European geosites in Poland. Nature Conservation, 62 (5): 63-87.

Alexandrowicz, Z., Kućmierz, A., Urban, J., Otęska-Budzyn, J., 1992. Waloryzacja przyrody nieożywionej obszarów i obiektów chronionych w Polsce. Państw. Inst. Geol., Warszawa, 140 pp.

Alexandrowicz, Z., Poprawa, D. (eds.), 2000. Ochrona georóżnorodności w polskich Karpatach. Państ. Inst. Geol., Warszawa, 142 pp.

Alexandrowicz, Z., Dyduch-Falniowska, A., Mróz, W., 2004. The pattern of geo- and biodiveristy conservation in Poland. W: Parkes, M.A. (ed.), Natural and Cultural Landscape – The Geological Foundation: 53-56. Royal Irish Academy, Dublin.

Alexandrowicz, Z., Kozłowski, S., Urban, J., 2006. Geodiversity assessment in Poland applied to the geoconservation framework. ProGEO Symposium: Safeguarding our Geological Heritage. 4-8 September 2006, Kyiv and Kamianest-Podil’sky, Ukraine. Volume of Abstracts: 7-8.

Bartley, R., Rutherfurd, I., 2005. Measuring the reach-scale geomorphic diversity of streams: application to a stream disturbed by a sediment slug. River Research and Applications, 21: 39-59.

Benito-Calvo, A., Pérez-González, A., Magri, O., Meza, P., 2009. Assessing regional geodiversity: the Iberian Peninsula. Earth Surface Processes and Landforms, 34: 1433-1445.

Burek, C., Potter, J., 2006. Local Geodiversity Action Plans - Setting the context for geological conservation. English Nature Research Reports, No 560.

Burnett, M.R., August, P.V., Brown, J.H., Killingbeck, K.T., 1998. The influence of geomorphological heterogeneity on biodiversity. I. A path-scale perspective. Conservation Biology, 12, 2: 363-370.

Dowling, R., Newsome, D. (eds.), 2006. Geotourism. Elsevier, 260 pp.

Dingwall, P., Weighell, T., Badman, T. 2005. Geological World Heritage: a Global Framework. A Contribution to the Global Theme Study of World Heritage Sites. IUCN.

Erikstand, L., Lindblom, I., Jerpåsen, G., Hanssen, M.A., Bekkby, T., Stabbetorp, O., Bakkestuen, V., 2008. Environmental value assessment in a multidisciplinary EIA setting. Environmental Impact Assessment Review, 28: 131-143.

Gawlikowska, E., 2000. Ochrona georóżnorodności na Dolnym Śląsku. Państw. Inst. Geol., Warszawa, 72 pp.

Gonera, M., 2005. przyrody nieożywionej, czyli dobro nie powszechnego użytku. Przegląd Geologiczny, 53 (3): 199-204.

Gray, M., 2004. Geodiversity – valuing and conserving abiotic nature. John Wiley & Sons, England, 434 pp.

Gray, M., 2008. Geodiversity: developing the paradigm. Proceedings of the Geologists’ Association, 119: 287-298.

Guthrie, M., 2005. The social and economic value of geodiversity. Earth Heritage: World Heritage (www.geoconservation.com/EHWH/Conference/presentations/guthrie.htm).

Hose, T.A., 1995. Selling the story of Britain’s stone. Environmental Interpretation, 10, 2: 16-17.

Ibáñez, J.J., De-Alba, S., Bermúdez, F.F., García-Álvarez, A., 1995. Pedodiversity: concepts and measures. Catena, 24: 215-232.

Ibáñez, J.J., Caniego, J., San José, F., Carrera, C. 2005. Pedodiversity-area relationships for islands. Ecological Modelling, 182: 257-269.

Jačková, K., Romportl, D., 2008. The relationship between geodiversity and habitat richness in Šumava National Park and Křivoklátsko Pla (Czech Republic): a quantitative analysis approach. Journal of Landscape Ecology, 1: 23-38.

Jedicke, E., 2001. Biodiversität, Geodiversität, Ökodiversität. Kriterien zur Analyse der Landschaftsstruktur – ein konzeptioneller Diskussionsbeitrag. Naturschutz und Landschaftsplanung, 3, 2/3: 59-68.

Kostrzewski, A., 1998. Georóżnorodność rzeźby jako przedmiot badań geomorfologii. W: Pękala K. (ed.), Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce; stan aktualny i perspektywy. IV Zjazd Geomorfologów Polskich. UMCS w Lublinie: 260-277.

Kot, R., 2006. Georóżnorodność – problem jej oceny i zastosowania w ochronie i kształtowaniu środowiska na przykładzie fordońskiego odcinka doliny dolnej Wisły i jej otoczenia. Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 190 pp.

Kot, R., Leśniak, K., 2006. Ocena georóżnorodności za pomocą miar krajobrazowych – podstawowe trudności metodyczne. Przegląd Geograficzny, 78, 1: 25-45.

Kozłowski, S., 1997. Program ochrony georóżnorodności w Polsce. Przegląd Geologiczny, 45, 5: 489-496.

Kozłowski, S., 2004. Geodiversity. The concept and scope of geodiversity. Przegląd Geologiczny, 52, 8/2: 833-837.

Kozłowski, S., Migaszewski, M., Gałuszka, A. 2004a. Znaczenie georóżnorodności w holistycznej wizji przyrody. Przegląd Geologiczny, 52, 4: 291-294.

Kozłowski, S., Migaszewski, M., Gałuszka, A., 2004b. Geodiversity conservation – conservating our geological heritage. W: Ber A., Alexandrowicz Z. (eds.), Geological heritage concept, conservation and protection policy in Central Europe. Pol. Geol. Inst. Special Papers, 13: 13-20.

Margielewski, W., Alexandrowicz, Z., 2004. Diversity of landslide morphology as a part of geoconservation pattern in the Polish Carpathians. W: A Ber A., Alexandrowicz Z. (eds.), Geological heritage concept, conservation and protection policy in Central Europe. Pol. Geol. Inst. Special Papers, 13: 65-72.

McIntosh, R.P., 1967. An index of diversity and the relation of certain concepts to diversity. Ecology, 48: 392-403.

Miśkiewicz, K., Stadnik, R., Waśkowska-Oliwa, A., 2008. Geodiversity of the Gościbia Stream valley as a geotouristic attraction of the Flysch Carpathians. W: Słomka, T. (ed), GEOTOUR 2008: “Geotourism and mining heritage”, 4nd international conference: 26–28 June 2008, Kraków, Poland, AGH University of Science and Technology: 41-42.

Müller, C., Berger, G., Glemnitz, M., 2004. Quantifying geomorphological heterogeneity to assess species diversity of set-aside arable land. Agriculture Ecosystems & Environment, 104: 587-594.

Mizgajski, A., 2001. Odniesienie georóżnorodności do wybranych pojęć w naukach o środowisku. W: Karczewski, A., Zwoliński, Z. (eds.), Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 369-375.

Nita, J., Nita, M., 1994. Waloryzacja form skalnych środkowej części Parku Krajobrazowego „Orle Gniazda”. Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych woj. katowickiego, Dąbrowa Górnicza, 1-103.

Nichols, W.F., Killingbeck, K.T., August, P.V., 1998. The influence of geomorphological heterogeneity on biodiversity. A landscape perspective. Conservation Biology, 12, 2: 371-379.

Otęska-Budzyn, J., 1992. Funkcje obszarów i obiektów chronionych w popularyzacji i dydaktyce nauk o Ziemi. Ochrona Przyrody, 50, cz. I: 129-169.

Pereira, P., Pereira, D., Caetano Alves, M.I., 2007. Geomorphosite assessment in Montesinho Natural Park (Portugal). Geographica Helvetica, 62, 3: 159-168.

Pullin, A., 2007. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 394 pp.

Radwanek-Bąk, B., 2007. Oddziaływanie wizualne wyrobisk odkrywkowych na przykładzie wybranych obiektów w Małopolsce. Przegląd Geologiczny, 55 (12): 1143-1148.

Reynard, E., Fonatana, G., Kozlik, L., Scapozza, C., 2007. A method for assessing scientific and additional values of geomorphosites. Geographica Helvetica, 63, 3: 148-158.

Runge, J., 2007. Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 700 pp.

Saldaña, A., Ibáñez, J.J., 2004. Pedodiversity analysis at large scales: an example of three fluvial terraces of the Henares River (central Spain). Geomorphology, 62: 123-138.

Serano, E., Ruiz-Flaño, P., 2007. Geodiversity: a theoretical and applied concept. Geographica Helvetica, 62: 140-147.

Sharples, C., 1993. A methodology for the identification of significant landforms and geological sites for geoconservation purposes. Report to Forestry Commission, Tasmania, 7 pp.

Sharples, C., 1995. Geoconservation in forest management - principles and procedures. Tasforests, 7: 37-50.

Słomka, T., Kicińska-Świderska, A., 2004. Geoturystyka – podstawowe pojęcia. Geoturystyka, 1: 5-7.

Stanley, M., 2004. Geodiversity – linking people, landscapes and their culture. W: Parkes, M.A. (ed.), Natural and Cultural Landscape – The Geological Foundation: 47-52. Royal Irish Academy, Dublin.

Wróblewski, T., 2000. Ochrona georóżnorodności w regionie świętokrzyskim. Państw. Inst. Geol., Warszawa, 88 pp.
DOI: https://doi.org/10.7494/geotour.2009.16-17.3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c)