Klimkówka Lake in Beskid Niski – geotouristic aspects

Authors

  • Anna Waśkowska AGH University of Science and Technology
  • Jan Golonka AGH University of Science and Technology
  • Elżbieta Witkowska Geokrak sp. z o.o.

DOI:

https://doi.org/10.7494/geotour.2014.36.3

Keywords:

dam lake, Klimkówka, Outer Carpathians, geotourism

Abstract

The Klimkówka Lake geotouristic site is one of the greatest attractions of the Beskid Niski Mountains of the Polish Carpathians Mts. Nearly 20 years of existence of the artificial dam lake generated the development of tourism in the area. The great advantage of Klimkówka Lake region is the presence of a number of spectacular surface rock outcrops situated in convenient locations for visitors, in which crop out the youngest rocks of the Rača Zone of the Magura Nappe. The area around the Klimkówka Lake is a great training ground to acquire knowledge of the geology of the Outer Carpathians, as well as different varieties of sedimentary rocks, and sedimentary and tectonic structures.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bartuś T., Bębenek S., Doktor M., Golonka J., Ilcewicz-Stefaniuk D., Joniec A., Krąpiec M., Krobicki M., Łodziński M., Margielewski W., Mastej W., Mayer W., Miśkiewicz K., Słomka E., Słomka T., Stadnik R., Stefaniuk M., Strzeboński P., Urban J., Waśkowska A., Welc E., 2012. Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.

Doktor M., Waśkowska-Oliwa A., Oliwa F., 2005. Geotouristic attractiveness of Carpathian water dams exemplified by the water reservoir in Klimkówka. In:

Doktor M., Waśkowska-Oliwa A. (eds), Geotourism – new dimensions in XXI century, tourism and chances for future development, 2 nd International Conference GEOTOUR 2005, Kraków, Poland, 22–24 wrzesień 2005, University of Science and Technology AGH, Faculty of Geology, Geophisics and Environmental Protection: 26–29.

Gawlik W. Zbiornik Wodny Klimkówka – folder Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Golonka J., Krobicki M., 2007. Dunajec River rafting as one of the most important geotouristic object of the future trans-bordering PIENINY Geopark. Geoturystyka/Geotourism, 3: 29–44.

Golonka J., Waśkowska A., 2012. The Beloveža Formation of the Rača Unit in the Beskid Niski Mts. (Magura Nappe, Polish Flysch Carpathians) and adjacent parts of Slovakia and their equivalents in the western part of the Magura Nappe; remarks on the Beloveža Formation – Hieroglyphic Beds controversy. Geological Quarterly, 56: 821–832.

Henning J., Martyniak W., 1992. Klimkówka dam on the Ropa river. Hydroproject Kraków.

Łagosz T. (ed.)., 2000. Zbiornik wodny Klimkówka, Monografia. IMGW, Warszawa.

Miśkiewicz K., Golonka J., Waśkowska A., Doktor M., Słomka T., 2011. Transgraniczny geopark Karpaty fliszowe i ich wody mineralne. Przegląd Geologiczny, 59 (9): 611–643.

Rączkowski W., 2007. Landslide hazard in the polish flysch Carpathians. Landform evolution in mountain area. Studia Geomorpholigica Carpatho-Balcanica, 41: 61–75.

Rączkowski W., Wójcik A., Zimna Z., Nescieruk P., Paul Z., Ryłko W., Szymakowska F., Żytko K., 1992: Mapa geologiczna Polski, A – mapa utworów powierzchniowych, skala 1: 200 000, arkusz Jasło. Państwowy Instytut Geologiczny.

Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M., Joniec A., Alexandrowicz S.W., Alexandrowicz Z., Awdankiewicz M., Bartuś T., Bębenek S., Brzeziński M., Charkot J., Czuj-Górniak M., Dobrać R., Dzik J., Felisiak I., Garlicki A., Golonka J., Gradziński M., Grac R., Harasimiuk, M. Haydukiewicz J., Ilcewicz-Stefaniuk D., Jankowski L., Januchta A., Jasiński P., Kamiński P., Kędzierski J., Kistowski M., Kopciowski R., Kowalczyk W., Krawczyk A., Krawczyk M., Król K., Kryza R., Kuleta M. Makowska A., Malata T., Mastej W., Matyszkiewicz J., Mazurowski M., Mayer W., Michalec E., Miśkiewicz K., Muszer A., Muszer J., Nowak M., Leśniak T., Pochocka-Szwarc K., Schiewe M., Sendobry K., Słomka E., Sokołowski R.J., Sokołowski T., Stadnik R., Stefaniuk M., Strzeboński P., Trela W., Urban J., Waśkowska-Oliwa A., Wiewiórka J. ,Wojewoda J., Zbroja S. 2006. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce (obejmuje wybrane geologiczne stanowiska dokumentacyjne). In: Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M., Joniec A., (eds). Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Kraków.

Węcławik S., 1969a. Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej między Ujściem Gorlickim a Tyliczem. Prace Geologiczne Komisji Nauk Geologicznych PAN, Oddział w Krakowie, 59: 1–101.

Więcławik S., 1969b. Rozwój osadów paleogenu sądeckiej strefy płaszczowiny magurskiej w Beskidzie Niskim. Zeszyty Naukowe AGH, 211: 7–30.

Wiejaczka L., 2008. Próba typologii brzegów zbiornika wodnego „Klimkówka”. Landform Analysis, 9: 217–221.

Wiejaczka Ł., 2009. Shore erosion on the Klimkówka water reservoir. State of Geomorphological Researche, CAG Conference: 66–67.

Downloads

How to Cite

Waśkowska, A., Golonka, J., & Witkowska, E. (2014). Klimkówka Lake in Beskid Niski – geotouristic aspects. Geotourism/Geoturystyka, (36), 3. https://doi.org/10.7494/geotour.2014.36.3

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)