Castles from the Rożnów and Czchów lakes area as geotouristic lapidarium and role of the Istebna Sandstones in their construction

Authors

  • Marek Cieszkowski Jagiellonian University
  • Anna Waśkowska AGH University of Science and Technology

DOI:

https://doi.org/10.7494/geotour.2010.21.3

Keywords:

Rożnów Foothils, castles, Istebna Beds, sandstones, construction raw, lapidarium

Abstract

On the Rożnów Foothils area, at the Rożnów and Czchów artificial lakes, a few usually ruined castles are located. This historical and recently monumental defensive objects emerged mainly in the Middle Ages. These Castles, are located on exposures of the Upper Cretaceous Istebna Beds. The Istebna Sandsones constitutes also natural local construction raw materials. The Istebna Beds are involved in the structure of the Silesian Nappe, one of the main Outer Carpathian tectonic units. The original walls of castles with their geological enclosing are geoturistic attractions of the Rożnów Land. They could be also a kind of lapidarium. In their walls are exposed specimens of the sandstone lithotypes typical for the Istebna Beds.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Burtanówna, J., Konior, K., Książkiewicz, M., 1937. Mapa Geologiczna Karpat Śląskich (z objaśnieniami: 44 s). Wydawnictwa Śląskie, Polska Akademia Umiejętności.

Burtan, J., Golonka, J., Oszczypko, N., Paul, Z., Ślączka, A., 1981. Mapa Geologiczna Polski, skala 1: 200 000, ark. Nowy Sącz. Wydawnictwa Geologiczne.

Cieszkowski, M., 1992. Strefa Michalczowej – nowa jednostka strefy przedmagurskiej w Zachodnich Karpatach Fliszowych i jej geologiczne otoczenie. Geologia – Kwartalnik AGH, 18: 1–125.

Cieszkowski, M., Oszczypko, N., Zuchiewicz, W., 1992. Tektonika środkowej części płaszczowiny magurskiej. W: Zuchiewicz, W. Oszczypko, N. (ed.), Przewodnik LXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Koninki, 17–19 września 1992. Instytut Nauk Geologicznych UJ i inne jednostki: 20–30. Encyklopedia PWN, 1984.

Kajzer, L., Kołodziejski, S., Salm, J., 2001. Leksykon zamków w Polsce. Arkady: 1–592.

Klimaszewski, M., Starkel, L., 1972. Karpaty polskie. w: Klimaszewski, M. (ed.), Geomorfologia Polski, 1: 21–115.

Kruczek, Z., 1986. Jeziora Rożnowskie i Czchowskie. Wydawnictwo PTTK Kraj, s. 64.

Koszarski, L., Sikora, W., Wdowiarz, S., 1974. The Flysch Carpathians. Polish Carpathians. W: Mahel, M. (ed.), Tectonics of the Carpathian-Balcan Regiuons. Geologicki Ustav Dioniza Stura: 180–197.

Książkiewicz, M., 1972. Budowa geologiczna Polski. T IV. Tektonika. Cz. 3. Karpaty. Wydawnictwa Geologiczne: 1:228.

Książkiewicz, M., 1977. The tectonics of the Carpathians. Pożaryski, W. (ed.), Geology of Poland. IV. Tectonics. Wydawnictwa Geologiczne, 476–620.

Leśniak, T., Słomka, S., 2000. Środowisko sedymentacji warstw istebniańskich dolnych (górny senon) rejonu Dobczyc. Geologia – Kwartalnik AGH, 1: 52–65.

Morycowa, E., 1968. Egzotyki wapieni typu sztramberskiego z koralowcami znad Jeziora Rożnowskiego. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 38: 10–32.

Leszczyński, S., 1989. Characteristic and origin of fluxoturbidites from the Carpathian flysch. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 59: 351–390.

Nowak, W., 1973. Karpaty zewnętrzne (fliszowe). w: Budowa geologiczna Polski, Tom 1: Stratygrafia, część 2: Mezozoik, 389–408.

Peszat, C., 1976a. Piaskowce istebniańskie (kampan-paleocen). W: Peszat, C. (ed.), Piaskowce Karpackie, ich znaczenie surowcowe i perspektywy wykorzystania. Geologia – Kwartalnik AGH, 2: 27–35.

Peszat, Cz., 1976b. Okręgi eksploatacji piaskowców w Karpatach na tle prac geologicznych. Geologia – Kwartalnik AGH, 2: 39–64.

Rajchel, J., 2004. Kamienny Kraków. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 236.

Skoczylas-Ciszewska, K., 1960. Budowa geologiczna strefy żegocińskiej. Acta Geologica Polonica, 10: 485–591.

Strzeboński, P., 2005. Debryty kohezyjne warstw istebniańskich (senon górny-paleocen) na zachód od Skawy. Geologia – Kwartalnik AGH, 31: 201–224.

Sypek, R., Sypek, A., 2004. Zamki i obiekty warowne ziemi krakowskiej. Alma-press, s. 144.

Ślączka, A., 1964. Jednostka śląska między Bilskiem a Tabaszową. Kwartalnik Geologiczny, 8: 199–209.

Ślączka, A., Gasiński, M.A., 1985. Paleobathymetric Model of Upper Senonian Flysch sediments of a Part of the Silesian Basin (Polish Carpathians). Cretaceous Research, 6: 207–218.

Uchman, A., Cieszkowski, M., 2008. Stop 2 – Rzyki – Siliceous Marl and lowermost part of the Godula Beds: ichnology of the calcareous turbidites. Post-Congress field trip B – the Carpathian Flysch. In: Pieńkowski, G., Uchman, A., Ichnological sites of Poland, the Holly Cross Mountains and the Carpathian Flysch. The Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guide Book. The Second International Congress of Ichnology, Cracow, Poland, August 29 – September 8, 2008, Polish Geological Institute: 104–109.

Unrug, R., 1963. Istebna beds – a fluxoturbidity formation in the Carpathian Flysch. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 33: 49–92.

Unrug, R. (ed.), 1969. Przewodnik geologiczny po zachodnich Karpatach fliszowych. Wydawnictwa Geologiczne, s. 260.

Waśkowska-Oliwa, A., Topa, M., 2006. Wokół ruin dobczyckiego grodu. Geoturystyka, 5: 3–15.

Downloads

How to Cite

Cieszkowski, M., & Waśkowska, A. Castles from the Rożnów and Czchów lakes area as geotouristic lapidarium and role of the Istebna Sandstones in their construction. Geotourism/Geoturystyka, (21), 3. https://doi.org/10.7494/geotour.2010.21.3

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)