Quarries of the Kunów surroundings as future geotourist attractions within the Kamienna Valley Geopark

Elżbieta Gałka

Abstract


In this paper, Liassic and Triassic sandstone quarries of the Kunów surroundings were described as future geotourist attractions within the planned Kamienna Valley Geopark. The history of sandstone excavation from medieval ages to the contemporary period and their usage in regional/local, sacral, monumental, defense as well as industrial architecture were included. Representative, geological, geomorphological and tourist attractions of the quarries and their surroundings were described, marked out and connected in order to create valuable educational and landscape geotourist trail. After implementation of the proper tourist infrastructure, especially accommodation, as well as undertaking marketing efforts in order to promote the centuries-old quarrying centre, Kunów has a chance to become another, besides Jura Park Bałtów and Krzemionki flint mine, very important geoeducational and recreational centre within the north-eastern margin of the Holy Cross Mts.

Keywords


Kunów sandstone quarries, ancient mining, geological heritage, geotourist attractions, the Kamienna river valley, loess relief

Full Text:

PDF

References


Bastrzykowski A., 1939. Monografia historyczna Kunowa nad Kamienną i jego okolicy. Kraków.

Fudalewski W., 1900. Kunów nad Kamienną w Powiecie Opatowskim Guberni Radomskiej. Warszawa.

Jarmontowicz A., Krzywobłocka-Laurów R., Lehmann J., 1994. Piaskowiec w zabytkowej architekturze i rzeźbie. Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Warszawa.

Jersak J.,1965. Stratygrafia i geneza lessów okolic Kunowa. Acta Geographica Lodziensia 20. Łódź.

Jersak J., 1977. The late pleistocene and holocene deposits in side valleys of the Kunów region. Folia Quaternaria, 49. Kraków.

Kamieński M., Skalmowski, W. (eds) 1957. Kamienie budowlane i drogowe. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Kondracki J., 2001. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.

Kosmowska-Suffczyńska D., 1966. Rozwój rzeźby w trzeciorzędzie okolic Ostrowca Świętokrzyskiego i Ćmielowa. Prace Geograficzne, 54: 1–114.

Kowalska M., Kowalski K., 2010. Historia kamieniołomów i kamieniarstwa na Ziemi Kunowskiej. In: Brociek W. R. (ed.), Tradycje i dziedzictwo przemysłowe na Ziemi Ostrowieckiej. Materiały z sesji Europejskich Dni Dziedzictwa 17–18 września 2010 r. Ostrowiec Świętokrzyski, 88–95.

Miks-Rudkowska N., 1973. Rzemiosło kamieniarskie kielecczyzny (zarys historyczny). In: Kowecka E. (ed.), Z dziejów rzemiosła w Kielecczyźnie. Kielce.

Nita J., 2010. Quarries in landscape and geotourism. In: Krajobraz a turystyka. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 14: 243–251. Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec.

Pieńkowski G., 2008. The Kamienna Valley Geopark – more than dinosaurs. Geological Review, 56: 629–638.

Sygietyńska H., 1978. Kamień w architekturze i rzeźbie Warszawy. PWN, Warszawa.

Urban J., 1990. Ochrona obiektów przyrody nieożywionej w Krainie Gór Świętokrzyskich, Rocznik Świętokrzyski, 17: 47–78.

Urban J., Gągol J., 1994. Quarries of sandstones in ancient centres of stone mining in the northern part of the Holy Cross region (central Poland) as monuments of engineering and nature. Geological Review, 42: 193–200.

Urban J., Gągol J., 2008. Geological heritage of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains (Central Poland). Geological Review, 56: 618–628.

Urban J., Gągol J., 2009. Dzieje eksploatacji piaskowców kunowskich i dolskich – świadectwa historyczne i przyrodnicze. Materiały z konferencji „Kamień w budownictwie” wygłoszonej w dniu 17.04 2009 r. w ramach targów INTERKAMIEŃ w Kielcach, 1–36.
DOI: https://doi.org/10.7494/geotour.2014.36.43

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Geotourism/Geoturystyka

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en