Methodological aspects of research on tourist activity – new concepts

Paweł Różycki

Abstract


Research on tourist activity is considered to be particularly troublesome. Due to the lack of one, coherent definition of tourism there occur considerable problems the results of studies carried out in various research centres are compared. The
intensity of the problem increases in the case of the research on tourist activity in physical culture, sociology and psychology. In this study a new, so far not applied, definition of tourist activity is presented. It could be helpful in research on tourism, based on criteria of distinguishing between tourists. A subjective criterion allows us to distinguish between people who feel they are tourists, and who subjectively feel that what they do can be regarded as the phenomenon of tourism.

Keywords


tourism, tourist activity, conscious tourism, unconscious tourism

Full Text:

PDF

References


Alejziak, W., 2000. Metodologia badania i określania aktywności turystycznej ludności w wybranych krajach. AWF, Wrocław, personal communication.

Lubowicz, Z., 1995. Aktywność turystyczna uczniów szkół ponadpodstawowych w 1994 i w okresie zimowej przerwy semestralnej w 1995 roku. Instytut Turystyki, Warszawa, personal communication.

Łopaciński, K., 1986. Aktywność turystyczna młodzieży akademickiej. Problemy Turystyki, 2: 62–82.

Łopaciński, K., 1988. Poziom aktywności turystycznej studentów. In: Malinowski J. (ed.), Społeczno-pedagogiczne problemy turystyki ze szczególnym uwzględnieniem turystyki młodzieży studenckiej. Instytut Turystyki, Warszawa: 123.

Różycki, P., 2009. Zarys wiedzy o turystyce. Proksenia, Kraków.

Winiarski, R., 1995. Aktywność sportowa młodzieży. Geneza–struktura–uwarunkowania. AWF, Kraków.

Zürn, M., 1972. Gospodarowanie czasem w końcu tygodnia. In: Saar, E., Skórzyński, Z., Strzeszewski, M., Zürn, M. (eds), Weekendy mieszkańców Krakowa. Z badań socjologicznych nad kulturą czasu wolnego. Instytut Naukowy Kultury Fizycznej, Warszawa: 135–172.
DOI: https://doi.org/10.7494/geotour.2012.30-31.35

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c)