Innowacyjne rozwiązania techniczne i technologiczne w obszarze energetyki rozproszonej – podsumowanie sesji technicznej I Kongresu Energetyki Rozproszonej

Autor

  • Andrzej Firlit AGH w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2023.10.25

Słowa kluczowe:

inteligentne systemy elektroenergetyczne, smart grids, mikrosieci, grid forming, agregacja źródeł energii i odbiorników, zarządzanie źródłami energii i odbiornikami, smart metering

Abstrakt

W artykule podsumowano obrady jednej z sesji I Kongresu Energetyki Rozproszonej dotyczącej innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych w obszarze energetyki rozproszonej. Ten szeroki i wielopłaszczyznowy temat dotyczy istotnego aspektu trwającej właśnie transformacji energetycznej oraz silnie wiąże się z rozwojem i wdrażaniem inteligentnych systemów elektroenergetycznych smart grids.

Bibliografia

VI Forum Energetyki Rozproszonej (2023), Energetyka-rozproszona.pl, www.energetyka-rozproszona.pl/wydarzenia/vi-forum-energetyki-rozproszonej/#PrezentacjeIKER [dostęp: 6.11.2023].

Firlit A., Hołdyński G. (2023), Elastyczność energetyczna w Polsce, www.elastycznoscenergii.pl [dostęp: 6.11.2023].

Firlit A., Hanzelka Z., Piątek K., Chmielowiec K., Barczentewicz S., Dutka M., Siostrzonek T., Klempka R., Azebaze Mboving Ch.S., Skomudek W. (2023a), Współczesne trendy i wyzwania w dziedzinie jakości dostawy energii elektrycznej – wybrane prace badawcze, eksperymentalno-rozwojowe oraz dydaktyczne Zespołu Jakości Energii Elektrycznej, „Nauka – Technika – Technologia: Seria Wydawnicza AGH”, t. 7, Wydawnictwa AGH, Kraków: 41–64.

Firlit A., Piątek K., Hanzelka Z., Szaniawski K., Piasecki S., Topolski Ł. (2023b), Analiza pracy sieci zasilającej OSD po uruchomieniu

magazynu energii elektrycznej w Ochotnicy Dolnej, https://www.energetyka-rozproszona.pl/artykuly/analiza-pracy-sieci-zasilajacej-osd-po-uruchomieniu-magazynu-energii-elektrycznej-firmy-apator-w-ochotnicy-dolnej/ [dostęp: 6.11.2023].

Hanzelka Z., Firlit A. (red.) (2015), Elektrownie ze źródłami odnawialnymi – zagadnienia wybrane, Wydawnictwa AGH, Kraków.

Strategia Rozwoju Energetyki Rozproszonej w Polsce do 2040 roku (2022), www.energetyka-rozproszona.pl/media/ckeditor/2023/

/13/strategia-rozwoju-energetyki-rozproszonej-w-polsce-do-2040-roku.pdf [dostęp: 6.11.2023]. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2015 poz. 478), https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/

WDU20150000478/U/D20150478Lj.pdf [dostęp: 19.12.2023].

Downloads

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Firlit, A. (2023). Innowacyjne rozwiązania techniczne i technologiczne w obszarze energetyki rozproszonej – podsumowanie sesji technicznej I Kongresu Energetyki Rozproszonej. Energetyka Rozproszona, (10), 25–32. https://doi.org/10.7494/er.2023.10.25