Suwerenność energetyczna w polityce europejskiej i krajowej

Autor

  • Stanisław Tokarski AGH Centrum Energetyki

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2023.9.17

Słowa kluczowe:

suwerenność energetyczna, surowce energetyczne, źródła odnawialne, polityka

Abstrakt

Inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 r. wzbudziła potrzebę redefinicji bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności energetycznej zarówno Unii Europejskiej jako wspólnoty, jak i poszczególnych jej członków. Użycie surowców energetycznych jako broni oznacza, że energia nie może być traktowana wyłącznie jako towar podlegający regułom rynkowym, ale staje się atrybutem suwerenności wspólnoty. W artykule dokonano przeglądu regulacji unijnych i krajowych w obszarze energii, w kontekście wydarzeń od ogłoszenia Zielonego Ładu do początku 2023 r. Przeprowadzono analizę i próbę odpowiedzi na pytanie, czy i pod jakimi warunkami UE może być suwerenna energetycznie.

Bibliografia

Del Bene D., Soler J.P., Roa T. (2018), Energy Sovereignty, a Tentative Definition, https://www.researchgate.net/publication/ 323614181_Energy_Sovereignty_a_tentative_definition [dostęp: 31.03.2023].

European Council (2021), Fit for 55, https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-agreen-transition/ [dostęp: 31.03.2023].

European Council (2022), REPowerEU: Energy Policy in EU Countries’ Recovery and Resilience Plans, https://www.consilium.europa.eu/en/ policies/eu-recovery-plan/repowereu [dostęp: 31.03.2023].

Ministerstwo Energii (2018), Polityka energetyczna Polski do 2040 roku (PEP 2040), załącznik do uchwały nr 22/2021 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2021 r. (2018), www.gov.pl/attachment/ba2f1afa-3456-424d-b3bf-0de5a639849e [dostęp: 31.03.2023].

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (2019), Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030, https://www.gov.pl/web/klimat/ krajowy-plan-na-rzecz-energii-i-klimatu [dostęp: 31.03.2023]. Newsletter for European Union (NEU) (2019), Energy Sovereignty, https://www.newslettereuropean.eu/energy-sovereignty/ [dostęp: 31.03.2023].

Newsletter for European Union (NEU) (2023), Energy, Von der Leyen: EU has Overcome the Dependency, https://www.newslettereuropean.eu/energy-von-der-leyen-eu-has-overcome-the-dependency/ [dostęp: 31.03.2023].

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r., https:// isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000264/ O/M20210264.pdf [dostęp: 31.03.2023].

Rada Europejska (2019), Europejski zielony ład, https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/green-deal/ [dostęp: 31.03.2023].

Słownik języka polskiego PWN (online), Suwerenny, https://sjp.pwn. pl/sjp/suwerenny;2576684.html [dostęp: 31.03.2023].

Timmermann C., Noboa E. (2022), Energy Sovereignty: AValues‑Based Conceptual Analysis, „Science and Engineering Ethics” 28: 54.

Tokarski S. (red.) (2021), Transformacja energetyczna – zapotrzebowanie na źródła energii pierwotnej w perspektywie 2040 roku. Co się zmieni po wybuchu wojny na Ukrainie?, „Nowa Energia” 2: 10–16.

Wikipedia, Suwerenność, https://pl.wikipedia.org/wiki/Suwerenno%C5 %9B%C4%87 [dostęp 31.03.2023].

Założenia do aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 r. z marca 2022 r., https://www.gov.pl/web/klimat/zalozeniado-aktualizacji-polityki-energetycznej-polski-do-2040-r [dostęp 31.03.2023].

Downloads

Opublikowane

2023-08-02

Jak cytować

Tokarski, S. . (2023). Suwerenność energetyczna w polityce europejskiej i krajowej. Energetyka Rozproszona, (9), 17–24. https://doi.org/10.7494/er.2023.9.17

Inne teksty tego samego autora