Drabina integracji w stabilizacji systemu energetyki rozproszonej

Autor

  • Andrzej J. Piotrowski

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2021.5-6.39

Słowa kluczowe:

klastry energii, bilansowanie energetyczne, mikrosieci, energetyka rozproszona, substancja nośników energii

Abstrakt

Istniejące już technologie mogą zostać użyte do stworzenia nowych rozwiązań umożliwiających rozwiązywanie problemów wynikających z szybko postępującej transformacji systemu energetycznego. Istotną szansę stwarza odejście od tradycyjnego, silosowego podziału branż w sektorze energetyki na rzecz rozwiązań zakładających rzeczywistą lub nawet wirtualną ich substytucję oraz wykorzystanie alternatywnej wyceny kosztów poprzez odniesienie do „ceny niezapłaconej” w trakcie szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Nowe aranżacje techniczne wymagają nowego otoczenia organizacyjnego. Wprowadzenie pojęcia „drabiny integracji” zasobów energetycznych, jako systematyki dla aranżacji energetyki rozproszonej, pozwala oceniać ich wartość wnoszoną do KSE. Drabina integracji odnosi się do wzrostu możliwości bilansowania podaży i popytu w kolejnych formach organizacyjnych (aranżacjach) według narastającego stopnia powiązania rozproszonych obiektów energetycznych. Im bardziej w górę na drabinie integracji, tym szerzej otwierają się możliwości doboru różnorodnych instrumentów kompensacji. Powstające w ten sposób nowe modele biznesowe muszą jednak znaleźć odpowiednie wsparcie w rozwiązaniach technicznych wspomagających zarządzanie obiektami. Najbardziej zaawansowaną pod tym względem aranżacją jest mikrosieć dysponująca autonomią energetyczną lub mogąca świadczyć usługi systemowe na rzecz KSE. W tekście wskazano na korelację technicznej koncepcji mikrosieci z koncepcją klastrów energii, które – operując w środowisku mikrosieci – wprowadzają do niej dodatkowy aspekt: organizacyjny. Mikroskala rozwiązywanych w klastrach energii problemów upraszcza przełamywanie podziałów wewnątrz sektora energii przez zamienność energii elektrycznej, ciepła/chłodu, gazu i paliw płynnych osiąganą w nowych aranżacjach technicznych wykorzystywanych już masowo urządzeń dzięki użyciu systemu łączności i automatyzacji.

Biogram autora

Andrzej J. Piotrowski

Były Wiceminister Energii
Były Wiceprezes PGE Systemy

Bibliografia

Ellamla H.R., Staffell I., Bujlo P., Pollet B.G., Pasupathi S. (2015), Current status of fuel cell based combined heat and power systems for residential sector, “Journal of Power Sources” 293 (C): 312–328.

Lima A., Szczerbowski R. (2019), Technologia Power to Gas w energetyce, „energia gigawat” 4 (218): 32–35.

Office of Electricity Delivery and Energy Reliability Smart Grid R&D Program (2011), DOE Microgrid Workshop Report, Microgrid_Workshop_Report_August_2011.pdf (energy.gov) [dostęp: 26.05.2021].

Pehnt M., Cames M., Fischer C., Praetorius B., Schneider L., Schumacher K., Voß J.-P. (2006), Micro Cogeneration, Towards Decentralized Energy Systems, Berlin, Heidelberg.

Solar Power Europe (2020), EU Market Outlook For Solar Power 2020–2024: 17, https://www.solarpowereurope.org/european-marketoutlook-for-solar-power-2020-2024/ [dostęp: 26.05.2021].

Downloads

Opublikowane

2021-06-01

Jak cytować

Piotrowski, A. J. (2021). Drabina integracji w stabilizacji systemu energetyki rozproszonej. Energetyka Rozproszona, (5-6), 39–50. https://doi.org/10.7494/er.2021.5-6.39