Skąd przybywa i dokąd zmierza energetyka rozproszona

Autor

  • Andrzej Kaźmierski Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2021.5-6.33

Słowa kluczowe:

energetyka rozproszona, energia odnawialna, społeczności energetyczne, mikrosieci, bilansowanie, klastry energii

Abstrakt

Energetyka rozproszona i energetyka odnawialna ulegają w ostatnich kilku latach wielkim przemianom – zarówno technologicznym, jak i legislacyjnym. Z jednej strony pojawiają się więc oczekiwania, by prawo nadążało za zmianami technicznymi, a z drugiej – by zachować jego stabilność. Pogodzenie tych oczekiwań możliwe jest jedynie w zakresie utrzymania trendu rozwoju prawa, podczas gdy ze względu na zmiany otoczenia – konieczne staje się równocześnie jego dynamiczne dostosowywanie do świata technologii i biznesu. W artykule sklasyfikowane zostały trendy zmian, wraz ze wskazaniem, jakich nowych regulacji prawnych, przynajmniej co do kierunków, można oczekiwać w kolejnych fazach rozwojowych.

Biogram autora

Andrzej Kaźmierski, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej. Były Dyrektor Departamentu OZE i Energetyki Rozproszonej w Ministerstwie Energii

Downloads

Opublikowane

2021-06-01

Jak cytować

Kaźmierski, A. (2021). Skąd przybywa i dokąd zmierza energetyka rozproszona. Energetyka Rozproszona, (5-6), 33–37. https://doi.org/10.7494/er.2021.5-6.33