Elektroprosumeryzm (słownik encyklopedyczny, maj 2021). Cz. I. Elektroprosumeryzm jako praktyka tu i teraz oraz jako hipoteza w horyzoncie 2050

Autor

  • Jan Popczyk PPTE2050 (Powszechna Platforma Transformacyjna Energetyki 2050)

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2021.5-6.21

Słowa kluczowe:

energetyka, elektroenergetyka, transformacja, OZE, elektroprosumeryzm

Abstrakt

Artykuł jest inicjacją (w postaci pierwszej części) konsolidacji słownika encyklopedycznego, którego w pierwszej połowie 2021 r. domagają się równocześnie: teoria, koncepcja i praktyka elektroprosumeryzmu. Jądrem teorii elektroprosumeryzmu jest triplet paradygmatyczny monizmu elektrycznego (paradygmaty: elektroprosumencki, egzergetyczny i wirtualizacyjny), który pilnie wymaga z kolei dużej unifikacji. Koncepcja to integralny opis (w nowym języku) transformacji energetyki paliw kopalnych (łącznie z jądrowymi) w trybie innowacji przełomowej (TETIP) do elektroprosumeryzmu (do neutralności klimatycznej) w horyzoncie 2050. Praktyka to cztery wschodzące rynki elektroprosumeryzmu (dwa energii elektrycznej – endogeniczny i egzogeniczny, oraz dwa bezsieciowe – urządzeń i usług) zastępujące dynamicznie schodzące rynki końcowe energetyki paliw kopalnych (energii elektrycznej, ciepła, paliw transportowych) na trajektorii transformacyjnej, w horyzoncie 2050. Potrzeba integracji teorii, koncepcji i praktyki w trybie dynamicznym czyni ze słownika encyklopedycznego elektroprosumeryzmu zadanie wymagające, podobnie jak transformacja TETIP, realizacji w trybie przełomowym. Dlatego przedsięwzięcie to jest obciążone dużym ryzykiem, ale istnieje też wielka potrzeba jego podjęcia z uwagi na gwałtowną erupcję przestrzeni błędów poznawczych dokonującej się transformacji energetycznej. Autor artykułu inicjuje je w środowisku Powszechnej Platformy Transformacji Energetyki 2050 (PPTE2050), w tym w Konwersatorium Inteligentna Energetyka, jako zadanie autorskie, sygnalizując jednocześnie dążenia do zmiany charakteru słownika (w kolejnych etapach jego konsolidacji) z autorskiego na kookreacyjny, w całym środowisku PPTE2050.

Bibliografia

Bodzek K. (2020a), Modelowanie trajektorii transformacyjnych energetyki do elektroprosumeryzmu w wybranych osłonach kontrolnych, platforma PPTE2050, www.ppte2050.pl; „Energetyka” 11; „Biuletyn Rynki Elektroprosumeryzmu” 1: 584–597.

Bodzek K. (2020b), Od analizy profili na osłonach kontrolnych systemu (WSE) do wskazówek projektowania struktury miksu energetycznego – studium przypadku, platforma PPTE2050, www.ppte2050.pl; portal CIRE, www.cire.pl; „Energetyka” 7, „Biuletyn PPTE2050” 2: 334–338.

Bodzek K. (2021), Usługi na rynkach elektroprosumeryzmu w JST – od zwiększania kompetencji do zarządzania rynkami, platforma PPTE2050, www.ppte2050.pl; „Biuletyn Rynki Elektroprosumeryzmu” 1(2); „Energetyka” 4.

Jurkiewicz A. (2021), Elektroprosumeryzm w praktyce. Trzy produkty/usługi na rynki elektroprosumeryzmu, platforma PPTE2050, www.ppte2050.pl; „Biuletyn Rynki Elektroprosumeryzmu 1(2), „Energetyka” 4.

Popczyk J. (2011), Energetyka rozproszona – od dominacji energetyki w gospodarce do zrównoważonego rozwoju, od paliw kopalnych do energii odnawialnej i efektywności energetycznej, Polski Klub Ekologiczny, Okręg Mazowiecki, Warszawa: 194.

Popczyk J. (2018/2019), Transformacja energetyki – paradygmatyczny triplet i mapa oraz trajektoria, platforma PPTE2050 (2018),www.ppte2050.pl; cz. 1 i 2 (2018), „Śląskie Wiadomości Elektryczne” 5: 4–16; cz. 3 (2019), „Śląskie Wiadomości Elektryczne” 1: 9–46; portal CIRE (2019), www.cire.pl.

Popczyk J. (2020a), Cztery rynki elektroprosumeryzmu. Odpowiedź na strukturalny kryzys 2020 (ścianę rodzącą energetyczny przełom), wyzwanie i szansa 2050, platforma PPTE2050, www.ppte2050.pl; „Energetyka” 11; „Biuletyn Rynki Elektroprosumeryzmu” 1: 584–597.

Popczyk J. (2020b), Od działań kryzysowych 2020 do elektroprosumeryzmu 2050 – transformacja energetyki w trybie przełomowym: cz. I. Rozległe uwarunkowania i punkt oddolnego praktycznego startu, cz. II. Słownik encyklopedyczny teorii i zarys koncepcji rynku wschodzącego 1 na poziomie praktyki, platforma PPTE2050, www.ppte2050.pl; portal CIRE, www.cire.pl; „Energetyka” 5; „Biuletyn PPTE2050” 1, cz. II: 216–234.

Popczyk J. (2020c), Trzy fale elektroprosumeryzmu, platforma PPTE2050, www.ppte2050.pl; portal CIRE, www.cire.pl; „Energetyka” 7, „Biuletyn PPTE2050” 2: 316–333. Popczyk J. (2021a), 800 numerów (74 lata) „Energetyki” jubileusze są po to, aby uszanować historię, otworzyć się na przemijanie i zwrócić ku przyszłości. Nie tylko odczytać ją i nazwać, ale zacząć budować, „Energetyka” 2.

Downloads

Opublikowane

2021-06-01

Jak cytować

Popczyk, J. (2021). Elektroprosumeryzm (słownik encyklopedyczny, maj 2021). Cz. I. Elektroprosumeryzm jako praktyka tu i teraz oraz jako hipoteza w horyzoncie 2050. Energetyka Rozproszona, (5-6), 21–31. https://doi.org/10.7494/er.2021.5-6.21