Transformacja polskiego systemu elektroenergetycznego i szczególna rola ciepłownictwa i kogeneracji w tym procesie

Autor

  • Maciej Chorowski Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2021.5-6.15

Słowa kluczowe:

transformacja energetyki, kogeneracja, trigeneracja, miks energetyczny

Abstrakt

Polski system elektroenergetyczny jest obecnie w okresie transformacji wynikającej zarówno ze stanu technicznego jednostek wytwórczych energii elektrycznej, jak i z założeń polityki klimatycznej wyrażonych w Zielonym Ładzie. Proces transformacji jest odzwierciedlony w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) i zakłada duży wzrost niestabilnych źródeł OZE w miksie energetycznym. Stabilizacja tych źródeł będzie możliwa poprzez modernizację ciepłownictwa polegającą na zamianie źródeł ciepła na systemy kogeneracyjne. Kogeneracja stanie się technologią regulacyjną w systemie elektroenergetycznym i zacznie wykorzystywać na dużą skalę magazyny ciepła i chłodu również w okresie letnim. W pracy omówiono procesy transformacji polskiej energetyki oraz uwypuklono rolę ciepłownictwa w tym procesie, w szczególności kogeneracji i trigeneracji.

Bibliografia

Business Insider Polska (2019), Polska musiała ratować się rekordowym importem mocy od sąsiadów, https://businessinsider.com. pl/finanse/rekord-importu-mocy-do-polski-2019-r/cgrh93j [dostęp: 28.05.2021].

Chorowski M., Pyrka P. (2015), Modelling and experimental investigation of an adsorption chiller using low-temperature heat from cogeneration, “Energy” 92/1: 221–229.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (2021), Polityka energetyczna Polski do 2040 r., https://www.gov.pl/web/klimat/politykaenergetyczna-polski [dostęp: 28.05.2021].

Downloads

Opublikowane

2021-06-01

Jak cytować

Chorowski, M. (2021). Transformacja polskiego systemu elektroenergetycznego i szczególna rola ciepłownictwa i kogeneracji w tym procesie. Energetyka Rozproszona, (5-6), 15–20. https://doi.org/10.7494/er.2021.5-6.15