O czasopiśmie

ENERGETYKA ROZPROSZONA jest czasopismem polskojęzycznym, wydawanym w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Polska). Podstawę stanowi wersja elektroniczna czasopisma zamieszczana na stronie internetowej Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej (https://www.energetyka-rozproszona.pl/czasopismo/) oraz na platformie OJS Wydawnictw AGH (https://journals.agh.edu.pl/er/) . Wybrane artykuły będą także publikowane w formie drukowanej w zeszytach wydawanych w cyklu półrocznym.

Wszystkie treści publikowane w czasopiśmie są dostępne bezpłatnie i bez okresu embarga. Zgodnie z modelem Open Access dostęp do pełnych tekstów nie wymaga rejestracji, użytkownik ma możliwość ich czytania, pobierania, kopiowania, rozpowszechniania i drukowania. Forma publikowania treści w czasopiśmie „Energetyka Rozproszona” jest zgodna z modelem Open Access wymaganym przez bazę DOAJ. Redakcja czasopisma nie pobiera żadnych opłat w związku z procedowaniem manuskryptów ani publikacją artykułów. Czasopismo stosuje się do reguł zawartych w "Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing".

Czasopismo jest skierowane głównie do pracowników uczelni, doktorantów i studentów, inżynierów, polityków, działaczy samorządów terytorialnych i pracowników administracji państwowej, przedstawicieli wspólnot i lokalnych inicjatyw energetycznych, prosumentów oraz wszystkich osób zainteresowanych rozwojem energetyki rozproszonej w Polsce. Energetyka Rozproszona publikuje różne rodzaje tekstów dotyczących technicznych, ekonomicznych, społecznych i legislacyjnych aspektów rozwijania lokalnych inicjatyw energetycznych.

Czasopismo uzyskało patronat Komitetu Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk.

W latach 2021-2022 czasopismo było finansowane w ramach projektu Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER). Od 2023 r. numery czasopisma są współfinansowane w ramach projektu Obserwatorium Transformacji Energetycznej (OTE).

Aktualny numer

Nr 10 (2023): Energetyka Rozproszona
					Pokaż  Nr 10 (2023): Energetyka Rozproszona

Dziesiąty zeszyt czasopisma „Energetyka Rozproszona” jest poświęcony podsumowaniu I Kongresu Energetyki Rozproszonej, który odbył się we wrześniu 2023 r. w Krakowie. Artykuły w nim zebrane relacjonują wybrane sesje KER oraz stanowią zapis wykładów wygłoszonych w trakcie obrad.

Opublikowane: 2023-12-28
Wyświetl wszystkie numery