Nr 1 (2019): Energetyka Rozproszona. Klastry energii - bariery i szanse rozwoju

					Pokaż  Nr 1 (2019): Energetyka Rozproszona. Klastry energii - bariery i szanse rozwoju

Jednym z fundamentów globalnej transformacji energetycznej jest integracja rozproszonych źródeł energii (także zasobników), w tym w szczególności źródeł odnawialnych. To podstawa współczesnych koncepcji prosumentów, wirtualnych elektrowni, mikrosieci, lokalnych obszarów bilansowania, klastrów energii oraz cywilizacyjnego rozwoju współczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

Opublikowane: 2019-11-01