Centrum Fotowoltaiki AGH jako element systemu wspierającego rozwój odnawialnych źródeł energii

Autor

  • Konstanty Marszałek AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Katarzyna Dyndał AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Gabriela Lewińska AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2023.9.51

Słowa kluczowe:

fotowoltaika, laboratoria terenowe i stacjonarne

Abstrakt

Gwałtowny rozwój fotowoltaiki i innych odnawialnych źródeł energii spowodował wzrost popytu na prace badawcze i rozwojowe w tych obszarach oraz zapotrzebowania na kadry inżynierskie o takim profilu. Szereg uczelni, w tym Akademia Górniczo- -Hutnicza, uruchomiło nowe kierunki studiów lub nowe specjalizacje związane z obszarem odnawialnych źródeł. Przykładem takiej działalności było powołanie przez Senat AGH Centrum Fotowoltaiki. Prezentowany artykuł opisuje powstałe w Centrum laboratoria oraz ich możliwości badawcze i pomiarowe.

Bibliografia

Lista publikacji pracowników Centrum Fotowoltaiki AGH:

Dyndał K., Sanetra J., Marszałek K.W. (2021), Study of the Second- -generation of CdTe and CIGS Thin Film PV Modules Under Natural Sunlight Conditions, „Renewable Energy and Power Quality Journal” 19: 379–384.

Dyndał K., Marszałek K.W., Kąkol Z. (2022), Design of Complex Energy Systems (Thin Film Photovoltaics, Collectors, Heat Pumps and Energy Storage), „Przegląd Elektrotechniczny” 98 (9): 243–246.

Iwanek S., Sanetra J., Marszalek K.W. (2022), Optical Method for Homogeneity Testing of thin Films Electrodes for Photovoltaic Cells, „Przegląd Elektrotechniczny” 98 (9): 239–242.

Lewińska G., Danel K.S., Wisła-Świder A., Usatenko Z., Kanak J., Walczak Ł., Kuterba P., Sanetra J., Marszałek K.W. (2020), Photoelectrical Properties and Surface Examination of Luminescent Copolymer Compounds, „Applied Surface Science” 533 (15): 147366.

Lewińska G., Khachatryan K., Danel K.S., Danel Z., Sanetra J., Marszałek K.W. (2020), Investigations of the Optical and Thermal Properties of the Pyrazoloquinoline Derivatives and Their Application for OLED Design, „Polymers” 12 (11): 2707.

Lewińska G., Dyndał K., Sanetra J., Marszałek K.W. (2021), Micromorph and Polymorphous Solar Panel in a Warm Temperature Transitional Climate – Comparison of Outdoor Performance and Simulations, „Renewable Energy and Power Quality Journal” 19: 385–390.

Lewińska G., Jeleń P., Kanak J., Walczak Ł., Socha R., Sitarz M., Sanetra J., Marszałek K.W. (2021), Investigation of Dye Dopant Influence on Electrooptical and Morphology Properties of Polymeric Acceptor Matrix Dedicated for Ternary Organic Solar Cells, „Polymers” 13 (23): 4099.

Lewińska G., Sosna D., Kanak J., Danel K.S., Sanetra J., Sahraoui B., Marszalek K.W. (2022), The Role of Small Molecules and Quantum Dots Doping on the Morphology of Layers for Potential Applications in Ternary Solar Cells, „Optical Materials” 134: 113056.

Marszałek K.W., Dyndał K., Lewińska G. (2021), Fotowoltaika, https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35 [dostęp: 17.04.2023]. Marszałek K.W., Dyndał K., Lewińska G., Sanetra J. (2021), Photovoltaics, https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/ 1175 [dostęp: 17.04.2023].

Ungeheuer K., Marszałek K.W., Mitura-Nowak M. (2022), Modification of Semiconducting Copper Oxide Thin Films Using Ion Implantation, „Przegląd Elektrotechniczny” 98 (9): 255–258.

Downloads

Opublikowane

2023-08-02

Jak cytować

Marszałek, K., Dyndał, K., & Lewińska, G. (2023). Centrum Fotowoltaiki AGH jako element systemu wspierającego rozwój odnawialnych źródeł energii. Energetyka Rozproszona, (9), 51–57. https://doi.org/10.7494/er.2023.9.51