Czy wodór może być magazynem i nośnikiem energii w budownictwie?

Autor

  • Magdalena Dudek AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2023.9.45

Słowa kluczowe:

energia elektryczna, wodór, ogniwo paliwowe, skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, metanol

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano podstawowe warianty wykorzystania wodoru jako magazynu i nośnika energii, a także ogniw paliwowych w energetyce rozproszonej. Przedstawiono możliwości integracji rozwiązań technologii wodorowych i ogniw paliwowych z odnawialnych źródeł energii w systemach niezależnego zasilania dla budownictwa. Wodór wytwarzany w procesie elektrolizy może być magazynowany w skalowalnych zbiornikach wysokociśnieniowych (200–350 barów) oraz w niskociśnieniowych magazynach wodoru, a następnie wykorzystany do produkcji energii elektrycznej z ogniw paliwowych. Interesującą opcją jest również wykorzystanie alternatywnych paliw (np. metanolu) jako nośników wodoru do budowy pomocniczych układów zasilania w budownictwie. Kolejną ważną cechą rozważanych układów rozproszonych jest możliwość uzyskania wariantowego ciepła, zarówno z ogniw paliwowych, jak i w procesach wodorowych.

Bibliografia

Dudek M. (2020), Czy uda się stworzyć samowystarczalny energetycznie dom, „Brawo Ty” 6: 75–77.

Gałuszka M., Paruch J. (2008), Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii, Tarbonus, Kraków–Tarnobrzeg.

Ghassemi M., Kamvar M., Steinberger-Wilckens R. (2020), Fundamentals of Heat and Fluid Flow in High Temperature Fuel Cells, Elsevier, Willey.

Srinivasan S. (2006), Fuel Cells: From Fundamentals to Applications, Springer, New York.

Yahyaoui I. (ed.) (2018a), Advances in Renewable Energies and Power Technologies, vol. 1: Solar and Wind Energies, Elsevier Science.

Yahyaoui I. (ed.) (2018b), Advances in Renewable Energies and Power Technologies, vol. 2: Biomass, Fuel Cells, Geothermal Energies, and Smart Grids, Elsevier Science.

Downloads

Opublikowane

2023-08-02

Jak cytować

Dudek, M. (2023). Czy wodór może być magazynem i nośnikiem energii w budownictwie?. Energetyka Rozproszona, (9), 45–49. https://doi.org/10.7494/er.2023.9.45