Hybrydowe instalacje grzewcze wykorzystujące ciepło słoneczne – praktyczny kompromis

Autor

  • Janusz Starościk Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2022.7.85

Słowa kluczowe:

hybrydowe instalacje grzewcze, ciepło z energii słonecznej, bezpieczeństwo energetyczne, dywersyfikacja, lokalne zasoby energii

Abstrakt

Obecne działania mające na celu dekarbonizację energetyki i ogrzewnictwa oraz ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych zmuszają do poszukiwania rozwiązań, które realnie pozwolą na stopniowe dochodzenie do tego celu bez narażenia użytkowników końcowych na niebezpieczeństwo wynikające z utraty pokrycia zapotrzebowania na ciepło. Zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w ogrzewaniu jest uzasadnionym działaniem, jednak należy pamiętać, że ich zastosowanie wymaga podwyższania efektywności energetycznej budynków, głównie poprzez ograniczenie ich zapotrzebowania na ciepło. W praktyce jest to trudne do wykonania w krótkim czasie z uwagi na skrajną niejednorodność w konstrukcjach budynków oraz inne czynniki, takie jak preferencje i zasoby finansowe użytkowników końcowych, parametry lokalnych systemów energetycznych i specyfika konstrukcji samych budynków. Dlatego szuka się rozwiązań, które z jednej strony pozwolą na stopniowe zmniejszenie udziału paliw kopalnych i energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych w ogrzewaniu wraz z postępem realizowanej termomodernizacji, a z drugiej zapewnią odbiorcom bezpieczeństwo energetyczne. Takie rozwiązanie powinno również docelowo prowadzić do ograniczenia kosztów zakupu nośników energii przez zwiększanie udziału dostępnych lokalnie zasobów energii. Warunki te spełniają hybrydowe instalacje grzewcze – składające się z różnych uzupełniających się nawzajem źródeł ciepła połączonych w jeden układ, który automatycznie dostosowuje się do warunków podaży dostępnych lokalnie zasobów. Dobrym tego przykładem jest kombinacja kolektorów słonecznych z magazynem ciepła i dodatkowym źródłem ciepła, odgrywającym rolę źródła szczytowego, dzięki czemu istnieje możliwość zwiększania udziału czystego bezemisyjnego ciepła pochodzącego z kolektorów słonecznych i zagwarantowania stałego komfortu cieplnego odbiorcom.

Bibliografia

BDH Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (2019), Energetische Gebäudesanierung mit System. Anlagenbeispiele im Vergleich, https://www.bdh-industrie.de/fileadmin/user_ upload/Broschueren/BDH_Energetische_Gebaeudesanierung_ mit_System_2017.pdf [dostęp: 11.02.2021].

BDH Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (2021), Efficient Systems and Renewable Energies. Technology and Energy Panel, https://www.bdh-industrie.de/fileadmin/user_upload/ ISH2021/Broschueren/BDH_Efficient_systems_and_renewable_ energies_2021.pdf [dostęp: 11.02.2021].

Minergie (2015), Sonnenkollektoren Dimensionierungshilfe, https:// www.swissolar.ch/fileadmin/user_upload/Fachleute/Solarwaerme_ Merkblaetter/2015_EnergieSchweiz-MINERGIE- -Dimensionierungshilfe-Sonnenkollektoren_d.pdf [dostęp: 11.02.2021].

Net4Energy (2020), Solarthermie: Saubere und nachhaltige Wärme. Dein net4energy-Essentials Guide, https://www.net4energy. com/de-de/solarthermie-essentials [dostęp: 11.02.2021].

Solar Heat Europe, Liquid Gas Europe (2021), Solar Thermal and LPG to Decarbonise Local Heat – A Winning Case, https://www. liquidgaseurope.eu/images/pdf/Solar_Thermal_and_LPG_ final.pdf [dostęp: 11.02.2021].

Solar Heat Europe ESTIF, Solar Heat for Buildings (Residential and Commercial), http://solarheateurope.eu/about-solar-heat/solar-heat- buildings-residential-commercial/ [dostęp: 11.02.2021].

Solaranlagen-Portal, Solarthermie, https://www.solaranlagen-portal. com/solarthermie [dostęp: 11.02.2021].

Sonnenhaus-Institut e.V. (2020), materiały techniczne, https:// www.sonnenhaus-institut.de/das-sonnenhaus.html [dostęp: 11.02.2021].

Starościk J. (2020), Minimalizacja kosztów ogrzewania w praktyce: czy można ogrzać dom ciepłem słonecznym?, https://spiug.pl/raporty/ czy-mozna-ogrzac-dom-cieplem-slonecznym-minimalizacja- kosztow-ogrzewania-w-praktyce/ [dostęp: 11.02.2021].

Starościk J. (2021), Instalacje kolektorów słonecznych do wspomagania instalacji ogrzewania w budynkach, https://spiug.pl/raporty/ planowanie-instalacji-kolektorow-slonecznych-do-wspomagania- ogrzewania-w-budynkach/ [dostęp: 11.02.2021].

Downloads

Opublikowane

2022-04-28

Jak cytować

Starościk, J. (2022). Hybrydowe instalacje grzewcze wykorzystujące ciepło słoneczne – praktyczny kompromis. Energetyka Rozproszona, (7), 85–97. https://doi.org/10.7494/er.2022.7.85