Magazyny energii niezbędnym elementem transformacji energetycznej

Autor

  • Barbara Adamska Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2022.7.55

Słowa kluczowe:

magazyny energii, fleksument, usługi elastycznościowe, zasobniki bateryjne

Abstrakt

Zgodnie z polskim prawodawstwem magazyny energii stanowią pełnoprawny element rynku elektroenergetycznego. Obowiązujące regulacje są jednak niewystarczające i nie przekładają się na modele biznesowe będące podstawą do inwestycji w magazyny w różnych segmentach rynku: prosumenckim, przemysłowym i komercyjnym oraz wielkoskalowym. W artykule przedstawiono obecne uregulowania europejskie i polskie dotyczące magazynów energii oraz usługi, jakie magazyny mogą świadczyć na potrzeby systemu elektroenergetycznego. Wskazano również na potrzebę porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju magazynowania energii w Polsce w celu stworzenia warunków do rozwoju krajowej branży gospodarczej.

Bibliografia

European Network of Transmission System Operators for Electricity (2019), All TSOs’ Proposal on List of Standard Products for Balancing Capacity for Frequency Restoration Reserves and Replacement Reserves Pursuant to Article 25(2) of Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing [dostęp: 18.03.2022].

Internal Energy Market Directive, czwarta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE (Dz. Urz. UE serii L nr 158 z 14 czerwca 2019: 125–199).

Internal Energy Market Regulation, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz.Urz. UE serii L nr 158 z 14 czerwca 2019: 54–124).

Projekt z dnia 24 lutego 2022 r. Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC99).

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (Dz.Urz. UE serii L nr 312 z 28 listopada 2017: 6–53).

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 r. poz. 1093).

Downloads

Opublikowane

2022-04-26

Jak cytować

Adamska, B. (2022). Magazyny energii niezbędnym elementem transformacji energetycznej. Energetyka Rozproszona, (7), 55–61. https://doi.org/10.7494/er.2022.7.55