Hydrogeological and geotechnical issues associated with water accumulation in the historic shafts of the Wieliczka Salt Mine: the Górsko Shaft case Języki publikacji PL

Kajetan d’OBYRN, Jerzy PRZYBYŁO

Abstract


The Górsko Shaft was excavated to the depth of Level I in the first half of the seventeenth century, and was probably completed in 1622. in the nineteenth century, the shaft was extended. in 1954, the Górsko Shaft was filled up to a depth of approximately 6 meters below the ground. Infl ows out of the Górsko Shaft were first observed in the shaft bottom and in Fryderyk August chamber. Through suffusion and leaching salt formations, migratory waters caused soil settling and structural damage to the shaft top building. In February 2011, a technical design for the sealing of the Górsko Shaft was developed, which calls for cementing work and the elimination of surface water infl ow through the shaft into the mine workings. Engineering work related to the restriction of the flow of water into the Górsko Shaft began in December 2011.

Keywords


Miocene, Wieliczka, salt mine, water hazard, the stabilization of rock

Full Text:

PDF

References


Charkot J., 2003. Szyb Górsko – świadek górniczej historii miasta. Żupy. Kwartalnik Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, 14, 3–4.

d’Obyrn K., 2010. The impact of old mine shafts on the accumulation of water in mined excavations and terrain surface based on the example of the Górsko shaft in the Wieliczka Salt Mine. XXXVIII International Association of Hydrogeologist World Congress, University of Silesia Press, Kraków.

Dzikie dopływy w kopalni w Wieliczce za lata 1943–1944, 1948–1959. Archiwum Działu Geologicznego KS Wieliczka.

Dziwik K., 1984. Zabezpieczenie Kopalni Soli w Wieliczce podsadzką w latach 1832–1939 (zarys historyczny). W: Studia i materiały do dziejów Żup Solnych w Polsce, XIII, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, 107–152.

Hrebenda M., 2005. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla rejonu szybu Górsko w Wieliczce. Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne „ProGeo” Sp. z o.o., Archiwum Działu Geologicznego KS Wieliczka (maszynopis).

Kolasa K. & Kubik K., 1983. Poeksploatacyjne zapadliska wielickie. W: Studia i materiały do dziejów Żup Solnych w Polsce, XII, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, 7–62.

Książka kontroli zagrożenia wodnego w nieczynnych szybach w Kopalni Wieliczka za lata 1981–2012. Archiwum Działu Geologicznego KS Wieliczka.

Muller A., 1935. Historia saliny wielickiej. Archiwum Działu Geologicznego KS Wieliczka (maszynopis).

Przybyło J., 2011. Schemat migracji solanek i rejestrowanych wycieków w rejonie szybu Górsko. Archiwum Działu Geologicznego KS Wieliczka

Rejestr wycieków kopalnianych poziom IIn. Kopalnia Soli Wieliczka za lata 1983–2003. Archiwum Działu Geologicznego KS Wieliczka.

Rejestr wycieków kopalnianych. Książka kontroli wycieków na poziomie IIn za lata 2004– 2012. Archiwum Działu Geologicznego KS Wieliczka.

Stawarczyk Z., 2003. Analiza dotychczasowych deformacji budynku przy ul Górsko 12 a na podstawie prowadzonych obserwacji. Archiwum Działu Mierniczego KS Wieliczka (maszynopis).

Parchanowicz J. & Kokot B., 2001. Dokumentacja rewitalizacji budynku nadszybia szybu „Górsko” wraz z projektem uszczelnienia zlikwidowanego szybu w przedziale od powierzchni do stropu trzeciorzędu. Archiwum Działu Geologicznego KS Wieliczka.
DOI: https://doi.org/10.7494/geol.2012.38.1.23

Refbacks

  • There are currently no refbacks.