Taras Wodny Gór Wschodnich - the oldest inflow in the Wieliczka Salt Mine

Kajetan d’OBYRN, Jadwiga STECKA

Abstract


Inflows WI-36 and WI-37 occurring in the excavation Taras Wodny Gór Wschodnich are the oldest accessible and controlled inflows into the Wieliczka Salt Mine. Due to low NaCl content as well as their location these inflows are considered as the most significant ones - their extremities have violated the northern border of the deposit, exposing at the same time the Chodenice beds, which have contributed to all water catastrophes in the mine so far. History of current inflows WI-36 and WI-37 dates back to 1620. The volume of the inflow, the analysis of the chemical and isotopic composition of the inflowing brine indicates the existence of various water-bearing system supplying these inflows and also different routes of water flow.

Keywords


Miocene, Wieliczka salt deposits, water hazard, water inflow

Full Text:

PDF

References


Bilans wycieków K.S. Wieliczka – stan na 31.12.2011. Archiwum Działu Geologicznego Kopalni Soli Wieliczka.

d’Obyrn K. &Przybyło J., 2010. Rozpoznanie geologiczne złoża soli kamiennej Wieliczka do 1945 roku. Przegląd Górniczy, 3–4, 110–121.

Dzikie dopływy w kopalni w Wieliczce 1943–1960. Archiwum Działu Geologicznego Kopalni Soli Wieliczka.

Jaworski W., Kurowski P. & Kurowski R., 1984. Charakterystyka zabytkowych wyrobisk kopalni soli w Wieliczce. W: Studia i materiały do dziejów żup solnych w Polsce, XIII, Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka, 17–105.

Kanach J., 1976. Dokumentacja hydrogeologiczna źródeł zagrożenia wodnego dla złoża soli w Wieliczce w aspekcie zabezpieczenia kopalni i likwidacji zbędnych wyrobisk. Archiwum Działu Geologicznego Kopalni Soli Wieliczka.

Kolasa K. & Kubik K., 1983. Poeksploatacyjne zapadliska wielickie. W: Studia i materiały do dziejów żup solnych w Polsce, XII, Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka, 7–62.

Korytowski Z., 1935. Plany poziomów kopalni wielickiej z oznaczeniem miejsc dzikich dopływów wód do kopalni. Archiwum Działu Geologicznego Kopalni Soli Wieliczka.

Manterys A., 1980. Dokumentacja geologiczna złoża soli kamiennej Wieliczka. Archiwum Działu Geologicznego Kopalni Soli Wieliczka.

Pazdro Z. & Kozerski B., 1990. Hydrogeologia ogólna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Rejestr wycieków kopalnianych 1969–2011. Archiwum Działu Geologicznego Kopalni Soli Wieliczka.

Różański K., Kuc T., Duliński M. & Gorczyca Z., 2011. Badania izotopowe prób wód z wycieków w Kopalni Soli w Wieliczce pobranych w roku 2011 wraz z interpretacją wyników. Archiwum Działu Geologicznego Kopalni Soli Wieliczka.

Sękiewicz J., 1966. Zagrożenie wodne kopalni soli Wieliczka Aneks. Archiwum Działu Geologicznego Kopalni Soli Wieliczka.

Szczepańska-Plewa J., 2010. Sprawozdanie z badań solanek z wycieków kopalnianych. Archiwum Działu Geologicznego Kopalni Soli Wieliczka.

Zejszner L., 1843. Krótki opis historyczny, geologiczny i górniczy Wieliczki. Nakładem B. Behra.

Zimny J., 1985. Dokumentacja geologiczna otworu badawczego H-11 wykonanego w rejonie poprzeczni Röeschner w poziomie V na obszarze górniczym Kopalni Soli Wieliczka w Wieliczce. Archiwum Działu Geologicznego Kopalni Soli Wieliczka.

Zuber A., Grabczak J. & Śliwka I., 1992. Wyniki analiz izotopowych i znacznikowych w próbach wód z Kopalni Soli Wieliczka. Archiwum Działu Geologicznego Kopalni Soli Wieliczka.

Zuber A. & Duliński M., 2004. Badania izotopowe wód kopalnianych Wieliczki wykonane w latach 1973–2004: Rezultaty i ich interpretacja. Archiwum Działu Geologicznego Kopalni Soli Wieliczka.

Zuber A., Duliński M. & Kuc T., 2005. Badania izotopowe prób wód z wycieków w Kopalni Soli w Wieliczce wraz ze wstępną interpretacją wyników. Archiwum Działu Geologicznego Kopalni Soli Wieliczka.

Zuber A., Różański K. & Duliński M., 2006. Badania izotopowe prób wód z wycieków w Kopalni Soli w Wieliczce pobranych w roku 2006 wraz ze wstępną interpretacją wyników. Archiwum Działu Geologicznego Kopalni Soli Wieliczka.

Zuber A., Różański K. Kuc T. & Duliński M., 2007. Badania izotopowe prób wód z wycieków w Kopalni Soli w Wieliczce pobranych w roku 2007 wraz z interpretacją wyników. Archiwum Działu Geologicznego Kopalni Soli Wieliczka.
DOI: https://doi.org/10.7494/geol.2012.38.1.35

Refbacks

  • There are currently no refbacks.