CfP Rzeczywistość Wirtualna (VR) jako przestrzeń interdyscyplinarnych badań nad społecznymi wyzwaniami i perspektywami

Redaktorka gościnna numeru: dr Edyta Sadowska (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Czasopismo Studia Humanistyczne AGH. Społeczeństwo. Kultura. Technologia serdecznie zaprasza autorów do przesyłania swoich oryginalnych artykułów naukowych dotyczących możliwości i perspektyw wykorzystania i rozwoju Wirtualnej Rzeczywistości (VR) oraz jej transformacyjnego wpływu na społeczeństwo i procesy w nim zachodzące.
Immersyjne zanurzenie to tylko jedna z możliwości, jakie niesie za sobą rozwój wirtualnej rzeczywistości i połączonych z nim rzeczywistości rozszerzonej i mieszanej. O potencjale tych technologii dyskutuje się szeroko w zarówno w środowiskach naukowych, jak i biznesowych. Czy technologia VR ma szanse stać się purpose technology, zmieniając nasze podejście do procesu uczenia się, poznawania, eksplorowania? Czy zastąpi nam świat rzeczywisty czy go wzbogaci? Czy w przyszłości wirtualna rzeczywistość poszerzona o doznania multisensoryczne może stać się dla nas ziemią obiecaną?

W niniejszym numerze czasopisma Studia Humanistyczne AGH zapraszamy do podjęcia szerokiego interdyscyplinarnego rozważania zarówno kontekstów użycia technologii wirtualnej rzeczywistości, jak również próby podjęcia myślenia full spectrum – i koncentracji na społecznych potrzebach i wyzwaniach jakie może zarówno oferować jak i generować ta technologia. Tylko szerokie spektrum myślenia – ponad kwestiami natury wyłącznie technologicznej pozwoli nam na pełne zrozumienie potencjału (zarówno pozytywnego jak i negatywnego) tej technologii. Wyjście poza standardowe dystopie i utopie prowadzące nas do technonarcyzmu (Scott Galloway) i podjęcie szerokiej oraz inkluzywnej dyskusji na temat roli wirtualnej rzeczywistości w naszym teraźniejszym i przyszłym życiu, może stać się przestrzenią do rozwoju technologii w duchu make tech human.

Zapraszamy do publikowania artykułów w języku polskim i angielskim wokół tematów:
- wykorzystanie technologii VR (oraz AR, MR);
- inkluzywność i demokratyzacja rozwiązań technologicznych (cyfrowe ubóstwo, cyfrowe wykluczenie);
- augmented humanity – idea człowieka rozszerzonego za pomocą technologii;
- utopie i dystopie w kontekście VR;
- digital natives i baby boomers a VR;
- nowe kanały komunikacji w VR;
- multisensory experiance i body enhancement w VR.

Terminy
• przesłanie propozycji artykułów (rozszerzonych abstraktów z opisem metodologii i bibliografią): do 10.12.2023
• informacja o akceptacji propozycji: do 17.12.2023
• składanie pełnych wersji artykułów: do 12.02.2024

Kontakt: dr Edyta Sadowska – emeil: edyta.sadowska@up.krakow.pl
Wszelkie pytania oraz propozycje artykułów prosimy przesyłać na adres e mail: edyta.sadowska@up.krakow.pl
Artykuły powinny zostać przygotowane zgodnie z wytycznymi edytorskimi: https://journals.agh.edu.pl/human/wytyczne-edytorskie