O czasopiśmie

Studia Humanistyczne AGH ukazują się od 2003 roku, początkowo jako rocznik, następnie półrocznik (w latach 2010-2012) i kwartalnik (2012-2022). Wraz z 2023 r. nastąpiła zmiana nie tylko częstotliwości publikacji (półrocznik), ale również nazwy czasopisma. Obecna, rozszerzona nazwa - Studia Humanistyczne AGH. Społeczeństwo. Kultura. Technologia - lepiej wyraża problematykę, wokół której chcemy się koncentrować.

Studia Humanistyczne AGH. Społeczeństwo. Kultura. Technologia publikują oryginalne artykuły naukowe o charakterze teoretycznym i empirycznym, artykuły przeglądowe, eseje recenzyjne, recenzje oraz komunikaty z badań z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. Wśród autorów – reprezentujących różne ośrodki naukowo-badawcze z całego kraju a także ośrodków zagranicznych – dominują przedstawiciele nauk socjologicznych, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz nauk o kulturze i religii.

Studia Humanistyczne AGH. Społeczeństwo. Kultura. Technologia za swój cel uznają popularyzowanie interdyscyplinarnej perspektywy ukazywania złożonych relacji pomiędzy nowoczesnymi technologiami a społeczeństwem i kulturą. Półrocznik koncentruje się na tematach obejmujących zagadnienia:
- wzajemnych powiązań i wpływu między nauką i technologią a społeczeństwem i kulturą;
- wpływu innowacji na współczesne społeczeństwa oraz kultury (w tym ich artefakty i praktyki);
- z zakresu studiów miejskich, energetycznych oraz badań nad środowiskiem i zmianami klimatycznymi w perspektywie doświadczeń człowieka i społeczeństwa;
- z zakresu zmian zachodzących w mediach, przekazach medialnych oraz komunikacji pod wpływem procesów cyfryzacji i wirtualizacji;
- związane ze współczesnymi nierównościami w kontekście zmian technologicznych, w tym studia nad płcią, niepełnosprawnością oraz starością.

Artykuły publikowane są zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Od 2011 roku Studia Humanistyczne AGH. Społeczeństwo - Kultura - Technologia są w wolnym dostępie. Korzystanie z zasobów i upowszechnianie ich jest dozwolone na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

Studia Humanistyczne AGH. Społeczeństwo - Kultura - Technologia są indeksowane w następujących bazach:

  • ERIH PLUS
  • ICI Journals Master List
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
  • Google Scholar
  • EBSCO
  • EuroPub


Liczba punktów MEiN przypisanych za publikację w czasopiśmie wynosi 40 (zgodnie z wykazem z dnia 5 stycznia 2024 r.).

Wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2022 wynosi 100

Zespół redakcyjny
Oświadczenie dotyczące etyki publikacji i nadużyć