Zasady recenzji

1. Studia Humanistyczne AGH. Społeczeństwo. Kultura. Technologia stosują proces recenzowania oparty na podwójnej „ślepej recenzji” („double-blind peer review”). Oznacza to, że autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

2. W przypadku pojawienia się wątpliwości co braku bezstronności w ocenie tekstu z powodu zidentyfikowania Autora/Autorki/Autorów recenzent zobowiązany jest powiadomić redakcję. Wówczas redakcja wyznacza innego recenzenta.

3. W przypadku wykrycia plagiatu bądź publikacji tego samego artykułu w innym czasopiśmie recenzent jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia redakcji.

4. Uwagi recenzentów mają na celu podniesienie jakości artykułu, pomoc w usunięciu niejasności i wyjaśnienie wątpliwości, dlatego powinny być rzeczowe, konkretnie wskazywać błędy, uchybienia w tekście, nie być obraźliwe i złośliwe.

5. W przypadku kiedy do redakcji zostanie przesłana recenzja niespełniająca przyjętych standardów, redaktor naczelny ma prawo poprosić recenzenta o jej zmodyfikowanie zgodnie z przyjętymi zasadami.

6. Recenzet może anonimowo umieścić swoje uwagi do manusryptu na marginesie recenzowanego artykułu i załączyć do przesłania Autorowi/Autorce/Autorom.