Instrukcja zgłaszania tekstów

Techniczna procedura

1. Tekst zostaje złożony przez Editorial System wraz z oświadczeniem o samodzielności pracy i uczciwości badawczej autora/autorki
2. Wprowadzony do systemu tekst zostaje skierowany do 2 recenzentów i przechodzi procedurę double-blind-view, co oznacza, że anonimowo jest oceniany przez 2 ekspertów.
Ich uwagi mają na celu podniesienie jakości artykułu, pomoc w usunięciu niejasności i wyjaśnienie wątpliwości. Autor/autorka powinien odpowiedzieć na uwagi, zastosować się do nich lub uzasadnić ich odrzucenie.
3. Poprawki, które zostały naniesione powinny być wyraźnie zaznaczone, najlepiej innym kolorem, lub przez opcję „śledź zmiany”.

Instrukcja zgłaszania tekstów dla autorów

Procedura zgłoszenia tekstu do „Studiów Humanistycznych AGH. Społeczeństwo. Kultura. Technologia” obejmuje 12 kroków. Każdy z nich musi zostać pomyślnie zrealizowany, inaczej ES nie wyśle tekstu do redakcji.

Krok 1. Zaloguj się do systemu Editorial System (dalej ES).
Wejdź na stronę Editorial System. Kliknij „utwórz nowe konto” i jako login podaj swój adres e-mail. Wypełnij formularz rejestracyjny i wprowadź hasło.
UWAGA. Zapamiętaj hasło, gdyż będzie ono niezbędne w dalszych kontaktach z redakcją, które będą realizowane wyłącznie za pomocą Editorial System (dalej ES).

Krok 2. Wyślij artykuł
Po pomyślnym zalogowaniu kliknij „Wyślij nowy artykuł” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na monitorze.

Krok 3. Wprowadź skrócony tytuł, który będzie widoczny w nagłówkach poszczególnych stron (max 60 znaków, lecz zalecamy 30-35).

Krok 4. Wprowadź streszczenie po polsku i angielsku (max 150 słów każde ze streszczeń).

Krok 5. Wprowadź dane autora/ów.
Osoba składająca tekst (zalogowana do ES) będzie automatycznie wskazana jako autor do korespondencji (cała komunikacja z redakcją będzie przechodziła przez e-mail tej osoby) i jako pierwszy autor. Jeżeli jest więcej autorów, kliknij „dodaj autora” i podaj ich dane. Po dodaniu będzie możliwość zmiany kolejności autorów (autor wysyłający nie musi być pierwszy). Jeśli chcesz zmienić autora do korespondencji, kliknij odpowiednią ikonę.

Krok 6. Dodaj numer identyfikatora ORCID. Można go utworzyć klikając link zamieszczony w ES. Jeśli artykuł ma wielu autorów dodaj numery ORCID każdego z nich

Krok 7. Dodaj oświadczenie autora/ów. Należy uprzednio wypełnić i podpisać oświadczenie (należy je pobrać tutaj), następnie zeskanować i dołączyć do ES. Bez oświadczenia artykuł nie zostanie przesłany.

Krok 8: Dodaj słowa kluczowe. Dodaj od 5-7 słów kluczowych w języku polskim i angielskim.
UWAGA. Każde wpisane słowo należy osobno zatwierdzić przez ENTER.

Krok 9. Wskaż dyscyplinę (max dwie), które najlepiej odpowiadają treści artykułu. Pozwoli to nam dobrać kompetentnych recenzentów.

Krok 10: Załącz tekst artykułu. ES dopuszcza osobne pliki dla tabel i wykresów, ale nie jest to konieczne. Skomplikowane wykresy/ryciny należy dołączyć osobno.

Krok 11: Zaakceptuj plik PDF. ES automatycznie wygeneruje plik PDF, który należy otworzyć i zaakceptować. Recenzenci będą pracować na pliku PDF, lecz będą mieli także wgląd w oryginalny plik w Wordzie.

Krok 12: Wyślij do redakcji. System nada artykułowi numer, którym można posługiwać się w kontaktach z redakcją. Po pomyślnym wysłaniu tekstu autor dostanie automatycznego e-maila potwierdzającego złożenie tekstu.

Czasopismo jest wydawane na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode). Przesyłając artykuł do recenzji autor wyraża zgodę na jego udostępnienie na tej licencji.