Ale dlaczego dwaj do ciebie mówią »kochanie«?”. Konsensualna niemonogamia w Polsce w perspektywie antropologicznej

Autor

  • Antonina Stasińska Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Warsaw

DOI:

https://doi.org/10.7494/human.2024.23.1.6330

Słowa kluczowe:

etnografia, rodzina, zazdrość, konsensualna niemonogamia, ponowoczesność, poliamoria, związek/przyjaźń

Abstrakt

Artykuł podejmuje temat konsensualnej niemonogamii jako nowego dla antropologii obszaru badań nad intymnymi związkami w czasach ponowoczesności. Tematyka ta jest obecnie zdominowana przede wszystkim przez psychologię i socjologię. Podejście antropologiczne oparte na badaniach etnograficznych może pozwolić na lepsze zrozumienie tego zjawiska. Etnografia umożliwia ujęcie zróżnicowanych strategii i praktyk podejmowanych przez ludzi żyjących w sposób niemonogamiczny. Podejście antropologiczne, które z założenia stawia w centrum indywidualne doświadczenie ludzkie osadzone w kontekście kulturowym, ma szansę poszerzyć rozumienie pojęć takich jak zazdrość, związek/przyjaźń czy rodzina. Autorka, analizując rozwój pojęć takich jak niemonogamia, poligamia czy rodzina monogamiczna przygląda się nurtom początków antropologii, a następnie krytycznie czyta je w odniesieniu do dzisiejszego świata społecznego oraz własnych badań terenowych prowadzonych w Polsce wśród kobiet żyjących we współczesnych związkach konsensualnie niemonogamicznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2024-06-30

Numer

Dział

Articles