"Fitspiration" - zdrowy tryb życia czy "fit" obsesja? Przegląd literatury i badań.

Autor

  • Karolina Kierońska-Olszewska Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.7494/human.2024.23.1.6320

Słowa kluczowe:

obraz ciała, media społecznościowe, zdrowy styl życia, fitspiration, ideał kobiecego ciała

Abstrakt

We współczesnym świecie media społecznościowe odgrywają istotną rolę w kształtowaniu stylu życia jednostek. Kobiety oceniane są głównie ze względu na swój wizerunek i starają się sprostać zmieniającym się normom piękna. Nadmierne dyscyplinowanie kobiecych ciał doprowadziło do sytuacji, w której zaburzenia odżywiania zyskały miano choroby cywilizacyjnej (Wojnarska, 2019).  Celem artykułu jest przedstawienie głównych wniosków z badań dotyczących medialnych przekazów
trendu „fitspiration” w latach 2016-2023. Autorka poddała analizie recenzowane artykuły w języku angielskim, korzystając z baz Sciencedirect, Ebsco oraz Google Scholar. Na podstawie analizowanych artykułów naukowych można wnioskować, że „fitspiration” jest rozwijającym się niebezpiecznym trendem cyfrowym. Pomimo założeń prozdrowotnych, większość badań wskazuje na negatywny aspekt powiązany z niezadowoleniem z ciała oraz niekorzystnymi zachowaniami żywieniowymi młodej populacji kobiet. Uznano również, że obrazy „fit” sylwetek wywierają wysoką presję na kobiety. Co więcej, stwierdzono, że proces samoizolacji spowodowanej pandemią pogłębił korzystanie z social mediów promujących negatywne treści „fitspiration” (Cataldo i in.,2022).

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2024-06-30

Numer

Dział

Articles